A A A Przełącz na wysoki kontrast
6,7228 ha (nr.ew. działki 767/13, obr. 21) – „A”

 

Lokalizacja:

 • rejon ulic Adama Mickiewicza, Jacka Kuronia i KD-7L, obręb Dojlidy
 • miasto Białystok, województwo podlaskie

Właściciel:

 • Miasto Białystok, KW Nr BI1B/00044498/5

Przeznaczenie:

 • Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy
 • W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku obszar strategiczny przeznaczony do zabudowy przemysłowej i usługowej.

Połączenie transportowe:

 • Teren położony pomiędzy ul. Adama Mickiewicza, Jacka Kuronia, KD-7L o nawierzchni asfaltowej.
 • Odległość od drogi krajowej S19-ok. 1,5 km.

Dostępna Infrastruktura:

 • Wodociąg (Ø110)- ok. 3m, kanalizacja sanitarna (Ø 250) – ok. 25m, kanalizacja deszczowa (Ø 300)- ok. 10m, sieć cieplna (Ø 150)- ok. 20 m, gazociąg (Ø180 mm)- ok. 20 m
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 19.08.2010, 10:25
1,0668 ha (nr.ew. działki 767/14, obr. 21) – „B”

 

Lokalizacja:

 • ul. Jacka Kuronia, obręb Dojlidy
 • miasto Białystok, województwo podlaskie

Właściciel:

 • Sprzedana w 2009 roku na rzecz prywatnego przedsiębiorcy w drodze łącznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 19.08.2010, 10:27
0,9966 ha (nr.ew. działki 767/16, obr. 21) – „C”

 

Lokalizacja:

 • ul. Jacka Kuronia, obręb Dojlidy
 • miasto Białystok, województwo podlaskie

Właściciel:

 • Sprzedana w 2009 roku na rzecz prywatnego przedsiębiorcy w drodze łącznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 19.08.2010, 10:30
2,0286 ha (nr.ew. działki 767/19, obr. 21) – „D”

 

Lokalizacja:

 • ul. Jacka Kuronia, obręb Dojlidy
 • miasto Białystok, województwo podlaskie

Właściciel:

 • Miasto Białystok, KW Nr BI1B/00044498/5

Przeznaczenie:

 • Ustalone w Decyzji Nr 1160/2008 o warunkach zabudowy z dnia 12 września 2008r dla inwestycji polegającej na budowie obiektów biurowo-administracyjnych, magazynowych, produkcyjno-usługowych i produkcyjnych o profilach nieuciążliwych.

Połączenie transportowe:

 • Teren bezpośrednio położony przy ul. Jacka Kuronia o nawierzchni asfaltowej.
 • Odległość od drogi krajowej S19-ok. 1 km.

Dostępna Infrastruktura:

 • Wodociąg (Ø110)- ok. 2m, kanalizacja sanitarna (Ø 315)- ok. 30m, kanalizacja deszczowa(Ø 400)- ok. 16m,
 • zaopatrzenie w gaz – na warunkach gestora sieci Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok, ul. Zacisze 8. 15-138 Białystok
 • Warunki PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2010r. dot. przyłączenia urządzeń do sieci elektroenergetycznej:
 • moc przyłączeniowa: 3000 kW
 • grupa przyłączeniowa: III
 • miejsce przyłączenia: istniejąca linia napowietrzna 110 kV RPZ4- Narew.
 • miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na głowicy kablowej 15 kV w złączu kablowym usytuowanym w projektowanym ciągu kablowym 15 kV, tj. w linii kablowej 15 kV kierunek stacja transformatorowa Odbiorcy.
 • rodzaj przyłącza: projektowana linia kablowa 15 kV.
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 19.08.2010, 10:36
2,0690 ha (nr.ew. działki 767/20, obr. 21) – „E”

 

Lokalizacja:

 • rejon ulic Jacka Kuronia i Myśliwskiej, obręb Dojlidy
 • miasto Białystok, województwo podlaskie

Właściciel:

 • Miasto Białystok, KW Nr BI1B/00044498/5

Przeznaczenie:

 • Ustalone w Decyzji Nr 1161/2008 o warunkach zabudowy z dnia 12 września 2008r dla inwestycji polegającej na budowie obiektów biurowo-administracyjnych, magazynowych, produkcyjno-usługowych i produkcyjnych o profilach nieuciążliwych.

Połączenie transportowe:

 • Teren położony pomiędzy ulicami Jacka Kuronia i Myśliwską o nawierzchni asfaltowej.
 • Odległość od drogi krajowej S19-ok. 1 km.

Dostępna Infrastruktura:

 • Wodociąg (Ø110 mm)- ok. 2m, kanalizacja sanitarna (Ø 200)- ok. 30m, kanalizacja deszczowa(Ø 500) – ok. 25m,
 • zaopatrzenie w gaz – na warunkach gestora sieci Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok, ul. Zacisze 8. 15-138 Białystok
 • warunki PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2010r., dot. przyłączenia urządzeń do sieci elektroenergetycznej:
 • moc przyłączeniowa: 3000 kW
 • grupa przyłączeniowa: III
 • miejsce przyłączenia: istniejąca linia napowietrzna 110 kV RPZ4- Narew.
 • miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na głowicy kablowej 15 kV w złączu kablowym usytuowanym w projektowanym ciągu kablowym 15 kV, tj. w linii kablowej 15 kV kierunek stacja transformatorowa Odbiorcy.
 • rodzaj przyłącza: projektowana linia kablowa 15 kV.
   
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 19.08.2010, 11:03
2,2635 ha (nr.ew. działki 767/21, obr. 21) – „F”

 

Lokalizacja:

 • rejon ulic Myśliwskiej i KD-7L, obręb Dojlidy
 • miasto Białystok, województwo podlaskie

Właściciel:

 • Miasto Białystok, KW Nr BI1B/00044498/5

Przeznaczenie:

 • Ustalone w Decyzji Nr 1162/2008 o warunkach zabudowy z dnia 12 września 2008r dla inwestycji polegającej na budowie obiektów biurowo-administracyjnych, magazynowych, produkcyjno-usługowych i produkcyjnych o profilach nieuciążliwych.

Połączenie transportowe:

 • Teren położony pomiędzy ulicami Myśliwską i KD-7L o nawierzchni asfaltowej.
 • Odległość od drogi krajowej S19-ok. 1 km.

Dostępna Infrastruktura:

 • Wodociąg (Ø110 mm)- ok. 2m, kanalizacja sanitarna (Ø 200 mm)- ok. 7m, kanalizacja deszczowa(Ø 400)-ok. 20m,
 • zaopatrzenie w gaz – na warunkach gestora sieci Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok, ul. Zacisze 8. 15-138 Białystok
 • warunki PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2010r.,dot. przyłączenia urządzeń do sieci elektroenergetycznej:
 • moc przyłączeniowa: 3000 kW
 • grupa przyłączeniowa: III
 • miejsce przyłączenia: istniejąca linia napowietrzna 110 kV RPZ4- Narew.
 • miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na głowicy kablowej 15 kV w złączu kablowym usytuowanym w projektowanym ciągu kablowym 15 kV, tj. w linii kablowej 15 kV kierunek stacja transformatorowa Odbiorcy.
 • rodzaj przyłącza: projektowana linia kablowa 15 kV.
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 19.08.2010, 11:09
2,0534 ha (nr.ew. działki 767/17, obr. 21) – „G”

 

Lokalizacja:

 • przy ulicy KD-7L, obręb Dojlidy
 • miasto Białystok, województwo podlaskie

Właściciel:

 • Miasto Białystok, KW Nr BI1B/00044498/5

Przeznaczenie:

 • Ustalone w Decyzji Nr 1163/2008 o warunkach zabudowy z dnia 12 września 2008r dla inwestycji polegającej na budowie obiektów biurowo-administracyjnych, magazynowych, produkcyjno-usługowych i produkcyjnych o profilach nieuciążliwych.

Połączenie transportowe:

 • Teren bezpośrednio położony przy ul. KD-7L o nawierzchni asfaltowej.
 • Odległość od drogi krajowej S19-ok. 1 km.

Dostępna Infrastruktura:

 • Wodociąg (Ø110 mm)- ok. 1m, kanalizacja sanitarna (Ø 200)- ok. 7m, kanalizacja deszczowa(Ø 800) – w działce,
 • zaopatrzenie w gaz – na warunkach gestora sieci Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok, ul. Zacisze 8. 15-138 Białystok
 • warunki PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2010r., dot. przyłączenia urządzeń do sieci elektroenergetycznej:
 • moc przyłączeniowa: 3000 kW
 • grupa przyłączeniowa: III
 • miejsce przyłączenia: istniejąca linia napowietrzna 110 kV RPZ4- Narew.
 • miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na głowicy kablowej 15 kV w złączu kablowym usytuowanym w projektowanym ciągu kablowym 15 kV, tj. w linii kablowej 15 kV kierunek stacja transformatorowa Odbiorcy.
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 19.08.2010, 11:19
1,4995 ha (nr.ew. działki 767/15, obr. 21) – „H”

 

Lokalizacja:

 • przy ulicy KD-7L, obręb Dojlidy
 • miasto Białystok, województwo podlaskie

Właściciel:

 • Miasto Białystok, KW Nr BI1B/00044498/5

Przeznaczenie:

 • Ustalone w Decyzji Nr 1164/2008 o warunkach zabudowy z dnia 12 września 2008r dla inwestycji polegającej na budowie obiektów biurowo-administracyjnych, magazynowych, produkcyjno-usługowych i produkcyjnych o profilach nieuciążliwych.

Połączenie transportowe:

 • Teren bezpośrednio położony przy ul. KD-7L o nawierzchni asfaltowej.
 • Odległość od drogi krajowej S19-ok. 1 km.

Dostępna Infrastruktura:

 • Wodociąg (Ø110 mm)- ok. 1m, kanalizacja sanitarna (Ø 200 mm)- ok. 7m, kanalizacja deszczowa(Ø 800)- ok. 11m,
 • zaopatrzenie w gaz – na warunkach gestora sieci Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok, ul. Zacisze 8. 15-138 Białystok
 • warunki PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2010r., dot. przyłączenia urządzeń do sieci elektroenergetycznej:
 • moc przyłączeniowa: 3000 kW
 • grupa przyłączeniowa: III
 • miejsce przyłączenia: istniejąca linia napowietrzna 110 kV RPZ4- Narew.
 • miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na głowicy kablowej 15 kV w złączu kablowym usytuowanym w projektowanym ciągu kablowym 15 kV, tj. w linii kablowej 15 kV kierunek stacja transformatorowa Odbiorcy.
 • rodzaj przyłącza: projektowana linia kablowa 15 kV.
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 19.08.2010, 11:25