A A A Przełącz na wysoki kontrast
5,3422 ha (nr.ew. działki 771/17, obr. 21) – „J”

 

Lokalizacja:

 • w rejonie ulic Jacka Kuronia, Myśliwskiej, KD-7L, obręb Dojlidy
 • miasto Białystok, województwo podlaskie

Właściciel:

 • Miasto Białystok, KW Nr BI1B/00044498/5

Przeznaczenie:

 • Ustalone w Decyzji Nr 1165/2008 o warunkach zabudowy z dnia 12 września 2008r dla inwestycji polegającej na budowie obiektów biurowo-administracyjnych, magazynowych, produkcyjno-usługowych i produkcyjnych o profilach nieuciążliwych.

Połączenie transportowe:

 • Teren położony pomiędzy ulicami Jacka Kuronia, Myśliwską, KD-7L o nawierzchni asfaltowej.
 • Odległość od drogi krajowej S19-ok. 1 km.

Dostępna Infrastruktura:

 • Wodociąg (Ø110 mm)- ok. 1m, kanalizacja sanitarna ( Ø 200 mm)- ok. 4m, kanalizacja deszczowa(Ø 800)- ok. 6m,
 • zaopatrzenie w gaz – na warunkach gestora sieci Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok, ul. Zacisze 8. 15-138 Białystok
 • zaopatrzenie w energię elektryczną – na warunkach technicznych gestora sieci PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., ul. Elektryczna 13, 15-080 Białystok
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 19.08.2010, 11:46
5,3423 ha (nr.ew. działki 771/18, obr. 21) - „K”

 

Lokalizacja:

 • w rejonie ulic Jacka Kuronia, Solnicką, KD-7L, obręb Dojlidy
 • miasto Białystok, województwo podlaskie

Właściciel:

 • Miasto Białystok, KW Nr BI1B/00044498/5

Przeznaczenie:

 • Ustalone w Decyzji Nr 1166/2008 o warunkach zabudowy z dnia 12 września 2008r dla inwestycji polegającej na budowie obiektów biurowo-administracyjnych, magazynowych, produkcyjno-usługowych i produkcyjnych o profilach nieuciążliwych.

Połączenie transportowe:

 • Teren położony pomiędzy ulicami Jacka Kuronia, Solnicką, KD-7L o nawierzchni asfaltowej.
 • Odległość od drogi krajowej S19-ok. 1 km.

Dostępna Infrastruktura:

 • Wodociąg (Ø110 mm)- ok. 1m, kanalizacja sanitarna ( Ø 200 mm)- ok. 6m, kanalizacja deszczowa(Ø 800)- ok. 10m,
 • zaopatrzenie w gaz – na warunkach gestora sieci Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok, ul. Zacisze 8. 15-138 Białystok
 • zaopatrzenie w energię elektryczną – na warunkach technicznych gestora sieci PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., ul. Elektryczna 13, 15-080 Białystok
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 19.08.2010, 11:56