A A A Change to contrast
Send to friend Print site
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Kard. St. Wyszyńskiego i Kopernika)
Posting date środa 16 czerwca 2010 09.32

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Kard. St. Wyszyńskiego i Kopernika), obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Kard. St. Wyszyńskiego, Lubelską, Mazowiecką (nowym przebiegiem), Przekątną, Wiejską, Kopernika i Młynową.

 

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko oraz dokumentacja planu będą wyłożone w terminie od 21 czerwca do 12 lipca 2010 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pokój 211 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne (projekt i prognoza) na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w dniu 05.07.2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 216 (II piętro)
 
Uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie i prognozie oddziaływania na środowisko można składać do Prezydenta Miasta Białegostoku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2010 r.

 

 

Więcej informacji

 

zagospodarowanie mapa
Categories Urbanistyka
Last Modification:Dariusz Korolczuk 16.06.2010, 09:38
If you have any suggestions, please do not hesitate to contact us
Select category
Description:
User email Confirmation link will be sent via this email More info
captcha
Wpisz kod z obrazka
Send mail
Związane tematycznie
Najnowsze na Portalu
Słowa kluczowe