A A A Change to contrast
Send to friend Print site
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej)
Posting date czwartek 1 lipca 2010 08.20

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej), w związku z rozstrzygnięciem Wojewody Podlaskiego stwierdzającym nieważność ww. uchwały w części dotyczącej terenów oznaczonych symbolami: 1.1MW,U; 1.4UO; 1.11ZP,US; 5.8M, 5.9U,MN, 5.10U,MN.

 

Projekt dotyczy terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów kolejowych na odcinku od ul. Ks J. Popiełuszki do ul. Wiedeńskiej.

 

Ww. projekt i prognoza oraz dokumentacja będą wyłożone w terminie od 6 do 26 lipca 2010 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pokój 211 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne (projekt i prognoza) na stronie internetowej www.bip.um.bialystok.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w dniu 08.07.2010 r. o godz. 9:00 w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 216 (II piętro).

 

Uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie i prognozie oddziaływania na środowisko można składać do Prezydenta Miasta Białegostoku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2010 r.

 

Więcej informacji

zagospodarowanie mapa
Categories Urbanistyka
Last Modification:Dariusz Korolczuk 01.07.2010, 08:23
If you have any suggestions, please do not hesitate to contact us
Select category
Description:
User email Confirmation link will be sent via this email More info
captcha
Wpisz kod z obrazka
Send mail
Związane tematycznie
Najnowsze na Portalu
Słowa kluczowe