A A A Change to contrast
Send to friend Print site
Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tereny w obrębie miasta Białegostoku
Posting date wtorek 27 lipca 2010 11.39

 

W dniu 24 czerwca 2010 r. Rada Miejska Białegostoku uchwaliła:

    • uchwałą Nr LVII/749/10 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej), obejmujący obszar ograniczony: torami kolejowymi, ul. Składową, ul. Transportową i rzeką Bażantarką;
    • uchwałą Nr LVII/750/10 zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulic Pułaskiego, Sławińskiego i Wiadukt), obejmującą kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Sławińskiego, Rzymowskiego i ulicą dojazdową oznaczoną w planie symbolem KD-7D;
    • uchwałą Nr LVII/751/10 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Bażantarki (odcinek w rejonie Stawów Marczukowskich i ul. Ks. J. Popiełuszki) w Białymstoku, obejmujący tereny łąk i stawów w dolinie rzeki Bażantarki zawarte pomiędzy: ul. Marczukowską, zabudową usługową przy ul. Hetmańskiej, projektowanym przedłużeniem ul. Hetmańskiej do torów PKP oraz zabudową osiedla Zielone Wzgórza i Słoneczny Stok.

 

Z ww. planami można zapoznać się w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pokój 211 i 217 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Uchwały zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Po wejściu w życie plany będą dostępne również na stronie internetowej: www.bip.um.bialystok.pl .

Categories Urbanistyka
Last Modification:Dariusz Korolczuk 27.07.2010, 11:42
If you have any suggestions, please do not hesitate to contact us
Select category
Description:
User email Confirmation link will be sent via this email More info
captcha
Wpisz kod z obrazka
Send mail
Związane tematycznie
Najnowsze na Portalu
Słowa kluczowe