A A A Change to contrast
Send to friend Print site
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul. Radzymińskiej i Sokólskiej)
Posting date środa 19 maja 2010 12.32

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr LXI/747/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul. Radzymińskiej i Sokólskiej) w związku z rozstrzygnięciem Wojewody Podlaskiego stwierdzającym nieważność ww. uchwały w części dotyczącej terenów oznaczonych symbolami: 4.15U i 4.14 MN.

 

Projekt dotyczy terenów od południowego-zachodu graniczących z ulicą Skidelską, od północy z terenami zieleni, od wschodu z Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego.

 

Ww. projekt i prognoza oraz dokumentacja będą wyłożone w terminie od 26 maja do 15 czerwca 2010 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pokój 212 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne (projekt i prognoza) na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl .

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w dniu 08.06.2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 216 (II piętro).

 

Uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie i prognozie oddziaływania na środowisko można składać do Prezydenta Miasta Białegostoku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2010 r.


Więcej informacji

 

mapa
Categories Urbanistyka
Last Modification:Dariusz Korolczuk 19.05.2010, 12:39
If you have any suggestions, please do not hesitate to contact us
Select category
Description:
User email Confirmation link will be sent via this email More info
captcha
Wpisz kod z obrazka
Send mail
Związane tematycznie
Najnowsze na Portalu
Słowa kluczowe