A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe
Utworzony przez: Damian Załęski 23.11.2009, 11:19

W dniu 25 czerwca 2007r. Rada Miejska Białegostoku podjęła uchwałę Nr XIV/121/07 w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku (tekst jednolity), nagrody i wyróżnienia mogą uzyskiwać zawodnicy, trenerzy i działacze zasłużeni w osiąganiu wyników zawodników. którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla:

 1. zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
 2. działaczy sportowych i trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

Ustalono następujące nagrody i wyróżnienia przyznawane z urzędu lub w oparciu o składane wnioski:

 1. doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej w uznaniu całokształtu działalności lub za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
 2. nagrody za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zawodnikom posiadającym licencje zawodnika w grach zespołowych oraz w dyscyplinach indywidualnych;
 3. wyróżnienia w postaci: nagród rzeczowych, statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać działające na terenie Miasta:

 1. związki lub stowarzyszenia kultury fizycznej,
 2. redakcje środków masowego przekazu,
 3. jednostki oświatowe,
 4. inne podmioty prowadzące działalność z zakresu kultury fizycznej.

Wnioski mogą składać również mieszkańcy miasta Białegostoku.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 1. dane osobowe dotyczące kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu,
 2. dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informację o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
 3. uzasadnienie wniosku zawierające opis działań kandydata na rzecz kultury fizycznej, jej upowszechniania oraz działalności szkoleniowej na terenie Miasta Białegostoku,
 4. informacje identyfikujące osobę zgłaszającą kandydata.


Wnioski o przyznanie dorocznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej składa się w terminie do 15 lutego każdego roku z uwzględnieniem wybitnych osiągnięć sportowych z roku poprzedniego.
Wnioski o przyznanie nagrody za wysokie wyniki sportowe zawodnikom posiadającym licencje zawodnika składa się: w grach zespołowych - po zakończeniu rozgrywek ligowych lub mistrzostw, w dyscyplinach indywidualnych - po zakończeniu mistrzostw, w roku zakończenia.
Wzór wniosku o przyznanie Dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Białegostoku.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.

Nagrody przyznawane są przez Prezydenta Miasta na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w oparciu o opinię komisji – Kapituły. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele mediów, działaczy sportowych oraz samorządu.

Dokumenty do pobrania
docuchwala_nagrody_sportowe_tekst_jednolity.docdoc, 64 KB
docwniosek_o_nagrode_prezydenta.docdoc, 26 KB
Słowa kluczowe:nagrody prezydenta
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 27.08.2010, 12:01
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Więcej informacji

Biuro Sportu i Rekreacji

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel. 85 869 62 13

     85 869 60 59

sport@um.bialystok.pl