A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Pozyskane środki UE i inne pozabudżetowe
Utworzony przez: Roman Tatarzyński 26.11.2009, 11:48

Aktywność Miasta oraz placówek oświatowych w pozyskiwaniu funduszy europejskich i innych środków pozabudżetowych znalazła swoje odzwierciedlenie w zrealizowanych i realizowanych do dziś projektach, przygotowywanych wspólnie z placówkami oświatowymi i nadzorowanych przez Departament Edukacji, Kultury i Sportu.

 

Pozyskano fundusze z programów:

 

 • ZPORR w ramach którego zrealizowano projekty stypendialne dla młodzieży ponadgimnazjalnej z obszarów wiejskich;

 

 • PHARE (2002, 2003)  w ramach którego niektóre placówki zakupiły sprzęt IT dostosowując swoją ofertę edukacyjną do zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy;

 

 • EQUAL w ramach którego siedem placówek przedszkolnych oraz dwa żłobki prowadzą wydłużony system pracy dziennej, zapewniając opiekę nad dziećmi do godziny 21:00;

 

 • PFRON (2005, 2006, 2007, 2009) w ramach którego w poszczególnych placówkach wykonano szereg prac związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych;

 

 • SOCRATES COMENIUS / COMENIUS  (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008-2010, 2009-2011) w ramach którego młodzież i kadra pedagogiczna placówek oświatowych mogła wymieniać doświadczenia, poglądy i dobre praktyki poprzez wyjazdy studyjne i wymiany młodzieżowe z placówkami w innych krajach.
   
 • LEONARDO DA VINCI (2007/2008, 2009) Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.
   
 • GRUNTVING (2007/2008, 2009) Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej niezawodowej osób dorosłych i skierowany jest do różnego typu organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.
   
 • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Realizacja projektów, mających na celu wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznej współpracy między Narodami Polski i Litwy.
   
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013 (2008, 2009) Nadrzędnym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 11.08.2010, 12:01
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Departament Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Ludwika Waryńskiego 8,
15-950 Białystok,

zobacz na mapie
tel.  85 869 63 30
fax  85 869 63 32
edukacja@um.bialystok.pl