A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Rada Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Białegostoku


Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami środowiska gospodarczego jest w obecnych, złożonych warunkach funkcjonowania gminy podstawowym elementem kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego i przejawem rozwiniętej świadomości władz lokalnych.

Współdziałanie obu środowisk prowadzi do lepszego, bardziej świadomego i odpowiadającego potrzebom społecznym planowania i podejmowania działań pro-społecznych i pro-rozwojowych, co z punktu widzenia stron jest niezbędne.

Mając na względzie zapewnienie udziału przedstawicieli środowiska gospodarczego oraz przedstawicieli wyższych uczelni w kształtowaniu polityki gospodarczej Miasta Białegostoku oraz w opracowaniu programów rozwoju gospodarczego o znaczeniu lokalnym, w dniu 17 czerwca 2003 roku na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 263/03 została powołana Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Białegostoku (od dnia 31 stycznia 2007 roku na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 266/07 funkcjonująca pod nazwą Rada Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Białegostoku).

Celem Rady Przedsiębiorczości jest współpraca środowiska gospodarczego i naukowego w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery gospodarczej Miasta. Rada uprawniona jest do wyrażania opinii oraz do podejmowania inicjatyw projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki Miasta Białegostoku.

Zakres działania Rady Przedsiębiorczości 
W kompetencjach  Rady leży opiniowanie działań, w szczególności dotyczących:
1. udziału w pracach nad stworzeniem strategii wykorzystania potencjału społecznego i ekonomicznego w rozwoju gospodarki Miasta,
2. tworzenia warunków do wdrażania koncepcji planowania strategicznego oraz wypracowania obszarów współpracy w kontekście racjonalnego i zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego,
3. wspierania polityki Miasta ukierunkowanej na rozwój aglomeracji białostockiej w układzie metropolitalnym,
4. koordynacji istniejących i tworzenia nowych instrumentów rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez dążenie do utrzymania wysokiego poziomu wykształcenia i zwiększenia poziomu zatrudnienia,
5. wykorzystania możliwości sektora publicznego w zakresie stymulowania rozwoju społeczno- gospodarczego Miasta,
6. wykorzystania potencjału badań naukowych na potrzeby inicjatyw prorozwojowych Miasta w aspekcie wzajemnej współpracy środowisk gospodarczych, naukowych i władz lokalnych,
7. podejmowania działań w ramach budowania gospodarki opartej na wiedzy, z uwzględnieniem spójności społecznej i wymogów zrównoważonego rozwoju,
8. wspierania lokalnych i regionalnych instytucji, służących aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji transferu technologii,
9. ustalania obszarów współpracy w ramach wspólnych przedsięwzięć przedstawicieli środowiska biznesu i instytucji otoczenia biznesu, wyższych uczelni oraz władz lokalnych,
10. tworzenia mechanizmów współpracy, umożliwiających wykorzystanie środków zewnętrznych na realizację strategicznych przedsięwzięć Miasta,
11. dbałości w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska naturalnego, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.


Posiedzenia Rady zwołuje jednoosobowo Przewodniczący Rady z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezydenta Miasta.
 

Słowa kluczowe:Rada Przedsiębiorczości
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość