A A A Change to contrast
Send to friend Print site
The Business Organizations

The objective of business organizations activity is the support of entrepreneurs in establishing, pursuing and developing business activity as well as help in establishing business connections. In such activity effective communication and the ability to establish business contacts in the country and abroad are essential. There are entrepreneurial associations, entrepreneurship promotion centres, private companies providing services for business entities, foundations for promotion of development and business incubators functioning in the area of Białystok.

 

Foundations


Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (Podlaska Regional Development Foundation)
15-073 Białystok
ul. Starobojarska 15
tel.: 085 740 86 83
fax: 085 740 86 85
www.pfrr.bialystok.pl
pfrr@pfrr.pl


Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Białystok's Foundation for Professional Training)
15-441 Białystok
ul. Spółdzielcza 8
tel.: 085 653 77 00
fax: 085 732 95 05
www.bfkk.pl
fundacja@bfkk.pl

 

Chambers of Commerce

 

Izba Przemysłowo-Handlowa (Chamber of Industry and Commerce)
15-704 Białystok
ul. Antoniukowska 7
tel.: 085 652 56 45
fax: 085 664 74 11
www.iph.bialystok.pl
biuro@iph.pl


Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku (Chamber of Crafts and Enterprises in Białystok)
15-950 Białystok
ul. Warszawska 6
tel.: 085 743 54 03
fax: 085 743 61 41
www.rzemioslo.bialystok.pl
izba@rzemioslo.bialystok.pl


Polsko-Gruzińska Izba Gospodarcza (Polish-Georgian Chamber of Commerce)
15-879 Białystok
ul. Św. Rocha 5 lok. 102 D
tel.: 508 300 880
www.pgig.org
biuro@pgig.org

 

Associations

 

Podlaski Klub Biznesu (Podlasie Business Club)
15-555 Białystok
ul. Dojlidy Fabryczne 23
tel./fax: 085 741 21 94
www.podlaskiklubbiznesu.pl
klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm - Klub Kobiet Biznesu (Podlasie Female Company Owners Association – Businesswomen Club)
15-740 Białystok
ul. Antoniukowska 7
tel.: 085 652 56 45
fax: 085 652 49 85


Zrzeszenie Kupców, Producentów i Usługodawców (Dealers, Producers ans Service Providers Association)
15-879 Białystok
ul. Świętego Rocha 13/15
tel.: 085 744 59 54 (financial section)
tel.: 085 742 36 82 (marketing section and settlements of accounts)
fax: 085 742 80 21


Business Centre Club
15-464 Białystok
ul. Włókiennicza 5
tel.: 085 652 65 20
fax: 085 744 88 33
www.bcc.org.pl
biuro@bcc.org.pl


Podlaski Związek Pracodawców (Podlasie Employers’ Association)
15-111 Białystok
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4
tel:. 085 662 30 05
fax: 085 662 30 11
www.pzp.bialystok.pl
biuro@pzp.bialystok.pl

Students' Business Incubators
The main objective of the activity of Students' Business Incubators is the support of persons willing to start their activity in the area of broadly defined entrepreneurship. Incubators are places which offer young people a chance to combine the knowledge acquired during their studies with practical experience, essential to achieve success in business. In Students' Incubators future entrepreneurs may receive help and support on matters relating to starting and running one's own company.


 

Białystok University Students' Incubator
Economy and Management Department at Białystok University
15-062 Białystok
ul. Warszawska 63 lok. 134A
Contact person:
Łukasz Siemieniuk
tel.: 515229807
lukasz.siemieniuk@inkubatory.pl

 

Students' Business Incubators
University of Finance and Management in Białystok

15-472 Białystok
ul. Ciepła 40
Contact person:
tel.: 515229807
lukasz.siemieniuk@inkubatory.pl

 

Other


Podlaskie Forum Gospodarcze (Podlasie Economic Forum)
15-740 Białystok
ul. Antoniukowska 7
tel.: 085 652 56 45
fax: 085 664 74 11
www.iph.bialystok.pl
biuro@iph.bialystok.pl

 

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Oddział w Białymstoku (Scientific Society for Organization and Management, Branch in Białystok)

15-542 Białystok
ul. Jagienki 4
tel.: 085 675 02 71, 085 675 42 00
fax: 085 675 02 59
www.tnoik.bialystok.pl
tnoik@tnoik.bialystok.pl


Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych (Polish Federation of Engineering Associations)
15-950 Białystok
ul. M. Skłodowskiej – Curie 2
tel./fax: 085 742 12 12
www.not.bialystok.pl
adm@notbial.com.pl
 

If you have any suggestions, please do not hesitate to contact us
Select category
Description:
User email Confirmation link will be sent via this email More info
captcha
Wpisz kod z obrazka
Send mail
Business organizations in country

 

www.paiz.gov.pl - Polish Agency of Information and Foreign Investments
www.eksporter.gov.pl – Portal of Export Promotion
www.polishexport.info – POLEX – Poland Export
www.parp.gov.pl – Polish Agency of Evolution Entreprise