A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Dotacje

 

Co roku w budżecie Miasta Białystok, w dziale 921, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami są zapewnione środki finansowe na działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego miasta, przeznaczane na remonty konserwatorskie obiektów będących własnością gminy, a także ewidencjonowanie i badanie zabytków.


W ramach zadań z zakresu administracji publicznej, z budżetu Miasta udzielane są także dotacje właścicielom i zarządcom obiektów zabytkowych, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności, przyjętą na podstawie art. 82.2. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


Ponadto, na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji kultury, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), Miasto przeznacza środki na wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku, które przyznawane są w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na prace remontowo- konserwatorskie i dokumentacje obiektów zabytkowych z budżetu miasta. Rozdział 92120
Rok Kwota wydatków
2004 132 748,00
2005 409 681,00
2006 691 563,00
2007 715 189,00
2008 947 122,00


Zestawienie dotacji na prace konserwatorskie przyznanych przez Urząd Miejski w Białymstoku w latach 2005 - 2008
  2005 2006 2007 2008
Liczba wniosków 2 3 11 7
Liczba przyznanych dotacji 2 1 8 6
Kwota udzielonych dotacji 296 940,00 20 000,00 500 000,00 295 000,00

 

Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 06.08.2010, 13:04
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Wnioski o dotacje 2010
Dane kontaktowe

Biuro Kultury i Ochrony Zabytków
ul. Waryńskiego 8,
pok. 204-206
15-950 Białystok
tel: 85 869 63 69

      85 869 63 66
fax: 85 869 63 51
kultura@um.bialystok.pl