A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Koncepcja funkcjonowania CWOP
Utworzony przez: Anna Pawłowska 11.01.2010, 09:08

 

Cele powołania Centrum:

 • wsparcie merytoryczne, organizacyjne i logistyczne białostockich organizacji pozarządowych
 • tworzenie płaszczyzny współpracy między jednostkami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi
 • stworzenie miejsca pełniącego rolę centrum aktywności lokalnej i inkubatora inicjatyw obywatelskich
 • gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących III sektora, w tym możliwych źródeł finansowania działań
 • koordynacja działań dotyczących konsultowania działań Miasta, aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
 • koordynacja związana z przygotowaniem i realizacją Programu Współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi na dany rok
 • promocja pozytywnych postaw społecznych, w tym  poprzez organizację konkursów „Społeczna Dusza” i Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych

 

Adresaci działań Centrum:

 • stowarzyszenia
 • stowarzyszenia zwykłe
 • fundacje
 • grupy inicjatywne zmierzające do zarejestrowania organizacji

 

Co oferuje Centrum?


możliwość korzystania z pomieszczeń Centrum:

 • możliwość korzystania z sal szkoleniowych,
 • udostępnianie stanowiska pracy wyposażonego w podstawowy sprzęt biurowy,
 • udostępnienie adresu do korespondencji,
 • miejsce na tablicach i stojakach na informacje i ulotki organizacji,

 

doradztwo merytoryczne:

 • możliwość korzystania ze szkoleń realizowanych przez Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych lub partnerów,
 • indywidualne konsultacje z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, porady specjalistów z zakresu wolontariatu, pozyskiwania funduszy, pisania wniosków I ofert na realizację zadań publicznych gminy, pracy metodą projektów etc., pomoc w przygotowaniu materiałów promocyjnych,
 • dyżury ekspertów Urzędu Miejskiego, Referatu ds. Stowarzyszeń, Fundacji i Zbiórek Publicznych w zakresie prawnych procedur zakładania i rozwiązywania stowarzyszenia/fundacji, tworzenia statutów, organizacji zbiórek publicznych oraz obowiązków organizacji wobec organu nadzoru,
 • konsultacje z zakresu prawa administracyjnego prowadzone przez studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej działających w kole naukowym - Centrum Informacji Administracyjnej
 • możliwość korzystania z księgozbioru spraw społecznych, w tym zawierającego informacje o III sektorze,
 • kontakt z Zespołem Konsultacyjnym Organizacji Pozarządowych działającym przy Prezydencie Miasta Białegostoku
   

 

Do pobrania
xlsWykaz publikacji w księgozbiorze CWOP.xlsxls, 99 KB
docRegulamin korzystania z księgozbioru CWOP.docdoc, 27 KB
Jak otworzyć pobrane pliki

 

promocję organizacji pozarządowych:

 • zamieszczenie bazy adresowej białostockich organizacji społecznych na portalu miejskim
 • bezpłatne umieszczanie wiadomości pochodzących od organizacji pozarządowych na portalu miejskim www.bialystok.pl
 • kontaktowanie mieszkańców Białegostoku z poszczególnymi organizacjami
   

Informacja dodatkowa:
zarówno cele, jak i oferta mogą ewaluować w zależności od potrzeb, a także możliwości organizacji i grup współpracujących z Centrum 

 

Słowa kluczowe:funkcjonowaniekoncepcja
Ostatnia modyfikacja: Dariusz Korolczuk 13.07.2010, 13:58
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22 lok. 1

15-082 Białystok

tel; fax. 85 732 82 20

kom. 510 095 630

centrum@um.bialystok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 8.00 - 16.00
środy w godz. 8.00 - 18.00
 

Dodatkowo korzystające organizacje mają możliwość spotykania się w obiekcie zgodnie z własnym grafikiem.
W celu ustalenia dodatkowych terminów prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum.