A A A Wróć do normalnego kontrastu
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Program Ochrony Powietrza
Utworzony przez: Elżbieta Kuptel 10.12.2009, 09:38

 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, nakłada na Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dokonanie corocznej oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie w oparciu o prowadzony monitoring stanu jakości powietrza. Na tej podstawie dokonywana jest klasyfikacja stref na:
- Strefy klasy A, w których poziom stężeń zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekracza odpowiednio poziomu dopuszczalnego, poziomu docelowego, poziomu celu długoterminowego (Klasa A).
- Strefy klasy B, w których poziom stężeń jest powyżej wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza tej wartości powiększonej o margines tolerancji (z uwzględnieniem dozwolonej częstości przekroczeń dla przypadków, gdy są one określone) – Klasa B,
- Strefy klasy C, w których poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji (z uwzględnieniem dozwolonej częstości przekroczeń dla przypadków, gdy są one określone), poziom docelowy, poziom celu długoterminowego,
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie podlaskim dokonanej w 2005 roku, miasto Białystok zostało zakwalifikowane jako strefa C, a tym samym Marszałek Województwa został zobligowany do opracowania dla aglomeracji białostockiej Programu ochrony powietrza (POP) zawierającego określone decyzje ekonomiczne. Przyczyną obligującą do stworzenia Programu było wystąpienie w strefie ponadnormatywnych stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10.
W tabeli przedstawiono podsumowanie wyników pomiarów stężeń pyłu PM10 na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Legionowej 8, które to zobligowały do sporządzenia Programu ochrony powietrza.

Podsumowanie wyników pomiarów stężeń pyłu PM10 w 2005r. na stacji pomiarowej zlokalizowanej w Białymstoku

 

Prawdopodobna przyczyna przekroczenia: S5, S1, S8, gdzie:
S1 – centrum miasta z intensywnym ruchem samochodów,
S5 – emisja z indywidualnego ogrzewania budynków,
S8 – naturalne źródła emisji lub zjawiska.
Wzrost stężeń pyłu PM10 w 2005r. obserwowano w sezonie chłodnym, pokrywającym się z sezonem grzewczym i w tym okresie odnotowywane były przekroczenia dopuszczalnego poziomu 24-godz. pyłu PM10. Największa liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24-godz. pyłu PM10 występowała w miesiącach: luty (10 sytuacji przekroczeń) i marzec (8 sytuacji przekroczeń), kwiecień (11 sytuacji przekroczeń), listopad (6 sytuacji przekroczeń) i grudzień (3 sytuacje przekroczeń). Pojedyncze przekroczenia notowane były w miesiącach: maj (1), wrzesień (1), październik (1). Przekroczenia nie pojawiały się w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień).
Program ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej został opracowany na zlecenie Marszałka Województwa Podlaskiego przez firmę ATMOTERM® S.A. w Opolu. Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka (powiat grodzki białostocki) został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/328/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka”. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 22 maja 2009r. (Dz. Urz. Nr 110 poz. 1243), tj. 6 czerwca 2009 r.

Do pobrania:

 

Program ochrony powietrza. Część opisowa

pdfPOP_Bialystok_cz_1_opisowa.pdfpdf, 1086 KB

Program ochrony powietrza. Zadania i ograniczenia

pdfPOP_Bialystok_cz_2_zadania_i_ograniczenia.pdfpdf, 566 KB

Program ochrony powietrza. Uzasadnienie

pdfPOP_Bialystok_cz_3_uzasadnienie.pdfpdf, 5588 KB

Prezentacja programu ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej

pptPrezentacja_POP_Bialystok.pptppt, 3179 KB
Jak otworzyć pobrane pliki

Uchwała Nr XXVII/328/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka” dostępna jest na stronie internetowej :

http://www.bialystok.uw.gov.pl/dzienniki/dzienniki/2227.pdf

Ostatnia modyfikacja: Dariusz Korolczuk 21.01.2010, 09:58
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość