A A A Change to contrast
Send to friend Print site
Aktualności
Posting date wtorek 27 lipca 2010 11.39
W dniu 24 czerwca 2010 r. Rada Miejska Białegostoku uchwaliła: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Bażantarki
Categories Urbanistyka
 
Posting date czwartek 22 lipca 2010 13.46
Na czwartkowej konferencji przedstawiono założenia projektu przebudowy ulicy Lipowej na odcinku od ulicy Malmeda do Placu Niepodległości im. Romana Dmowskiego.
Categories Urbanistyka
 
Posting date czwartek 1 lipca 2010 08.20
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej)
Categories Urbanistyka
 
Posting date środa 16 czerwca 2010 09.32
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Kard. St. Wyszyńskiego i Kopernika), obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Kard. St. Wyszyńskiego, Lubelską, Mazowiecką (nowym przebiegiem), Przekątną, Wiejską, Kopernika i Młynową
Categories Urbanistyka
 
Posting date środa 19 maja 2010 12.32
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr LXI/747/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul. Radzymińskiej i Sokólskiej) w związku z rozstrzygnięciem Wojewody Podlaskiego stwierdzającym nieważność ww. uchwały w części dotyczącej terenów oznaczonych symbolami: 4.15U i 4.14 MN.
Categories Urbanistyka
 
If you have any suggestions, please do not hesitate to contact us
Select category
Description:
User email Confirmation link will be sent via this email More info
captcha
Wpisz kod z obrazka
Send mail
Najnowsze na Portalu