A A A Wróć do normalnego kontrastu
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

Mapa pokrycia miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

 

Plany obowiązujące zaznaczono kolorem niebieskim a plany w opracowaniu brązowym szrafem. W granicach planów znajdują się ich numery porządkowe, odpowiadające numerom w wykazie tabelarycznym zamieszczonym poniżej. 

 

Do pobrania szczegółowa mapa:
pdfpokrycie planami.pdfpdf, 6847 KB
Tabelaryczny wykaz planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie miasta Białegostoku po 30.12.1994 r. oraz wykaz uchwał o przystąpieniu do sporządzania planów - pliki do pobrania (stan na 03.03.2010 r.)
docplany.docdoc, 238 KB
docuchwały.docdoc, 266 KB
Jak otworzyc pobrane pliki

Oryginały obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku przechowywane są w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) każdy ma prawo do wglądu do studium i planów zagospodarowania oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.

 

W celu otrzymania wypisu i wyrysu należy złożyć wniosek (druk do pobrania) w Departamencie Urbanistyki przy ul. dr I. Białówny 11 lub w UM przy ul. Słonimskiej 1, określając geodezyjny nr działki i jej położenie, ewentualnie załączając mapę z zaznaczoną nieruchomością.

 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę skarbową: od wypisu: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł; od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł - razem: nie więcej niż 200 zł.

 

Opłaty należy wnosić na konto UM - Departament Finansów Miasta, Białystok, ul. Słonimska 1, nr konta: 42 1500 1344 1213 4007 4750 0000.

 

Słowa kluczowe:planuchwały
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość

Obowiązujące plany i studium do wglądu oraz odbiór wypisów i wyrysów - w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

ul. dr I. Białówny 11, II piętro:

  • plany i studium do wglądu - inf. sekret. (tel. 869 66 03, 869 66 07),
  • odbiór wypisów i wyrysów - pok. 227 (tel. 869 66 38).

Szczegółowe rysunki planów znajdują się na stronie gisbialystok.pl

W celu uzyskania dostępu do rysunku oraz tekstu planu w serwisie mapowym "plany"należy wybrać narzędzie do identyfikacji , a następnie kliknąć w interesujący nas plan. Pojawi się tabela z krótkim opisem oraz łączem do jego zapisów i rysunku

 

Szczegółowe rysunki i teksty planów znajdują się również na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.bialystok.pl