A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Koncepcje 3D

 

Wizualizacje wykonane w Departamencie Urbanistyki przez Zespół Projektowy Centrum

 

 

ul. dr I. Białówny 11, II piętro (budynek przychodni)

tel. 85 869 66 03

email: du@um.bialystok.pl


 

 

Koncepcja skateparku na terenie parku im. Jadwigi Dziekońskiej

 

 

 


Koncepcja uporządkowania elewacji kamienic przy Rynku Kościuszki

 

 Na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Zamenhofa:

 

    Opracowanie obejmuje 9 fasad kamienic ozn. w Rynku Kościuszki numerami: 18÷32 i dotyczy m.in. modernizacji ich kolorystki, stolarki okiennej i drzwiowej, ukształtowania dachów oraz usystematyzowania rozmieszczenia elementów informacyjno-reklamowych. W przypadku kamienic ozn. numerami: 18, 20, 24 przewiduje się przeprowadzenie remontu ich elewacji przy zachowaniu istniejących form detali architektonicznych i wprowadzeniu jedynie niewielkich zmian kolorystycznych. Bardziej znaczące zmiany, zarówno w kolorystyce jak i rozwiązaniach kompozycyjnych elewacji - poprzez zmianę wielkości otworów okiennych, wprowadzenie szczytów, pilastrów oraz gzymsów nadokiennych i międzypiętrowych - zostaną zaproponowane w elewacjach budynków o numerach: 22, 26, 26A, 28 i 30.

 

W celu ujednolicenia stylistycznego całej pierzei przewiduje się:
  • wprowadzenie „ciężkich” boniowań w parterach wszystkich budynków podkreślających masywność i przysadzistość zabudowy, wyraźnych podziałów pionowych dzielących elewacje w części 1 i 2 piętra, jednolitej kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej (kolor brązowy w parterach, biały na piętrach) oraz podziałów stolarki okiennej na 4÷8 pól szklanych.
  • konieczność przebudowy dachów istniejących budynków ozn. numerami: 22, 26, 26A, 28, 30, poprzez ich podniesienie do rzędnej o wartości charakterystycznej dla kalenicy budynku nr 24 oraz wprowadzenie w dachach lukarn doświetlających poddasza.
  • wymianę pokryć dachów wszystkich budynków na dachówką ceramiką typu holenderka (esówka) w kolorze ceglastym. Zakłada się, iż kominy uzyskają nowe tynki w kolorze jasnoszarym. Obróbki blacharskie dachów i lukarn oraz rynny i rury spustowe zostaną wykonane z blachy w kolorze ceglastym lub ciemno-szarym.
 
   Zaproponowane rozwiązania w zakresie modernizacji przedmiotowej pierzei są wynikiem analizy uwarunkowań lokalnych oraz materiałów historycznych dotyczących ukształtowania północnej pierzei Rynku Kościuszki. Szczególną inspiracją formalną był rysunek powstały w latach 50-tych XX w. w pracowni arch. Stanisława Bukowskiego przedstawiający koncepcję odbudowy północnej pierzei Rynku Kościuszki.  
 
 

 

 
Na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Sienkiewicza:

 

    Opracowanie to obejmuje pierzeję z fasadami 4 kamienic ozn. w Rynku Kościuszki numerami: 16, 8, 6 oraz Sienkiewicza 3 i dotyczy m.in. modernizacji ich kolorystki, stolarki okiennej i drzwiowej, ukształtowania dachów oraz usystematyzowania rozmieszczenia elementów informacyjno-reklamowych. Ponadto koncepcja obejmuje również elewację wschodnią budynku przy ul. Sienkiewicza 3.


W przypadku kamienicy Rynek Kościuszki 16 zakłada się jedynie likwidację urządzeń klimatyzacyjnych widocznych z powierzchni rynku i szpecących tę pierzeję.
W celu ujednolicenia stylistycznego w/w budynków przewiduje się wprowadzenie boniowań w parterach wszystkich budynków podkreślających masywność i przysadzistość zabudowy, wyraźnych podziałów pionowych dzielących elewacje w części 1 i 2 piętra, jednolitej kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej (kolor brązowy w parterach, biały na piętrach) oraz podziałów stolarki okiennej na 4÷6 pól szklanych ( w kamienicach nr 8 i 6 ). Ponadto przewiduje się konieczność przebudowy dachów istniejących budynków przy Rynku Kościuszki ozn. numerami: 6 i 8 oraz przy ul. Sienkiewicza 3 poprzez ich podniesienie do rzędnej o wartości charakterystycznej dla kalenicy budynku nr 16 oraz wprowadzenie w dachach lukarn doświetlających poddasza. Przewiduje się, pokrycie wszystkich dachów dachówką ceramiczną typu holenderka (esówka) w kolorze ceglastym, a kominy uzyskają nowe tynki w kolorze jasnoszarym lub białym. Obróbki blacharskie dachów i lukarn oraz rynny i rury spustowe zostaną wykonane z blachy w kolorze ceglastym lub ciemno-szarym.
 

Zaproponowane rozwiązania w zakresie modernizacji przedmiotowej pierzei są wynikiem analizy uwarunkowań lokalnych oraz materiałów historycznych dotyczących ukształtowania północnej pierzei Rynku Kościuszki. Szczególną inspiracją formalną był rysunek powstały w latach 50-tych XX w. w pracowni arch. Stanisława Bukowskiego. 

 


 

 

Koncepcja przebudowy centrum Białegostoku

 

Koncepcja małych form zieleni

Słowa kluczowe:koncepcjawizualizacje
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość