A A A Change to contrast
W dniu 22 lutego 2010 roku najlepszym zawodnikom z białostockich klubów sportowych Prezydent Miasta Białegostoku przyznał Stypendia Sportowe oraz Stypendia Olimpijskie
Author Dariusz Korolczuk
Posting date piątek 26 lutego 2010 08.07

W dniu 22 lutego 2010 roku najlepszym zawodnikom z białostockich klubów sportowych Prezydent Miasta Białegostoku przyznał Stypendia Sportowe oraz Stypendia Olimpijskie, Otrzymało je 232 zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (w tym 21 zawodników otrzymało Stypendium Olimpijskie) Stypendia Sportowe w dyscyplinach zespołowych przyznane zostały na okres 6 miesięcy tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku. Wyjątek stanowią zawodnicy DFA „LOWLANDERS” Białystok rozgrywający mecze od kwietnia do października, którym Kapituła zaproponowała przyznanie Stypendiów Sportowych na cały 2010r. Stypendia Olimpijskie oraz Stypendia Sportowe w dyscyplinach indywidualnych przyznano na okres całego 2010 roku.

 

Zgodnie z procedurą przyznania stypendiów na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/206/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Białymstoku oraz przyznawania stypendiów sportowych za wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 266 poz. 2865, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008r. Nr 5 poz. 65 i Nr 309 poz. 3203) opinię co do wyboru stypendystów oraz wysokości stypendiów przedstawiła Kapituła ds. Stypendiów Sportowych. W skład Kapituły weszło:

  1. trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku,
  2. trzech przedstawicieli radnych Rady Miejskiej Białegostoku,
  3. trzech przedstawicieli organizacji sportowych: sportowców, trenerów działaczy sportowych,
  4. przedstawiciel organizacji pozarządowych.


Lista wytypowanych kandydatów do uzyskania Stypendiów Sportowych oraz Stypendiów Olimpijskich

Categories Category II
Last Modification:Dariusz Korolczuk 26.02.2010, 08:09
Send to friend Print site
If you have any suggestions, please do not hesitate to contact us
Select category
Description:
User email Confirmation link will be sent via this email More info
captcha
Wpisz kod z obrazka
Send mail
Najnowsze na Portalu
Związane tematycznie
Słowa kluczowe