A A A Change to contrast
Send to friend Print site
Stawki Opłat za Parkowanie
Created by:Piotr Wysocki 25.11.2009, 11:58

 

Opłaty za parkowanie  
Wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania

L.p.

Opłaty

Cena [PLN]

1.

za parkowanie pojazdu do pół godziny

0,6

2.

za parkowanie pojazdu do jednej godziny

1,2

3.

 każde następne rozpoczęte pół godziny parkowania

0,6

 

Sprzedaż kart postojowych w oznakowanych punktach sprzedaży na terenie miasta

 

Pobór opłat - poniedziałek - piątek w godz. 10:00-18:00

 

Abonamenty i ryczałty  
Wysokość opłat abonamentowych i zryczałtowanych oraz zerowa stawka opłat

L.p.

Opłaty i abonamenty

Cena [PLN]

1.

abonament mieszkańca (miesięczny)

5

2.

abonament mieszkańca (półroczny)

25

3.

abonament mieszkańca (roczny)

45

4.

abonament zwykły (miesięczny)

120

5.

abonament zwykły (kwartalny)

300

6.

abonament zwykły (półroczny)

500

7.

abonament zwykły (roczny)

800

8.

opłata ryczałtowa za zastrzeżenie stanowiska postojowego-„koperty” w okresie miesięcznym

500

9.

opłata ryczałtowa za zastrzeżenie stanowiska postojowego-„koperty” w okresie kwartalnym

1.300,00

10.

opłata ryczałtowa za zastrzeżenie stanowiska postojowego-„koperty” w okresie półrocznym

2.000,00

11.

opłata ryczałtowa za zastrzeżenie stanowiska postojowego-„koperty” w okresie rocznym

3.700,00

12.

stawka opłaty dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową osoby niepełnosprawnej w wyznaczonych miejscach oraz inwalidzi wojenni i wojskowi

0

13.

stawka opłaty dla administracji publicznej oznaczonych identyfikatorem

1.850,00

14.

stawka opłaty dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego

400

 

Pozycja 1,2,3,4,5,6 i 7 tylko na numery rejestracyjne.
Pozycja 13 i 14 dotyczy zastrzeżenia stanowiska postojowego (kopert) wyznaczonych w strefie płatnego parkowania przez zarządcę drogi na wniosek podmiotu, przed siedzibą tego podmiotu.

Sprzedaż abonamentów wyłącznie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania
ul. Składowa 11
15-399 Białystok

tel. 85 869 67 22, 85 869 67 70
poniedziałek-piątek 7:30-18:00
kasy na parterze

Last Modification:Dariusz Korolczuk 19.01.2010, 13:39
If you have any suggestions, please do not hesitate to contact us
Select category
Description:
User email Confirmation link will be sent via this email More info
captcha
Wpisz kod z obrazka
Send mail
Contact detailes
 

Paid Parking Zones Office

ul. Składowa 11
15-399 Białystok

See on the Google Map

bspp@um.bialystok.pl
tel.:
85 869 67 22,

         85 869 67 70

         85 869 67 16

         85 869 67 19

         85 869 67 13
fax.   85 869 67 14