A A A Przełącz na wysoki kontrast
Socrates Comenius - Edycja 2005/2006
Utworzony przez: Roman Tatarzyński 26.11.2009, 12:54
 1. Sokrates, termin realizacji 01.08.2005-31.07.2006, nr umowy 05/SPC/05-6116/P1, projekt pn. „Moja kultura, Twoja kultura – Nasza kultura” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Białymstoku, dotacja – 2 480,00 EUR, wydatki projektu 9 920,00 PLN. Projekt ma na celu nawiązanie współpracy ze szkołami w Niemczech i Wielkiej Brytanii w celu propagowania polskiego dziedzictwa kulturowego w Europie, zaprezentowania przez mniejszości narodowościowe i grupy etniczne swojego dziedzictwa w kraju i za granicą.
   
 2. Sokrates, termin realizacji rok szkolny 2005/2006 oraz 2007/2008, nr umowy 05/PRS/05-5819/P1, projekt pn. ”Wychowanie fizyczne i sport jako sposób na ulepszenie naszych partnerskich szkół” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Białymstoku, dotacja – 2 740,00 EUR, wydatki projektu – 10 960,00 PLN. Założeniem projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły i zarządzania dzięki doskonaleniu nauczycieli, usprawnienie przepływu informacji, wymiana doświadczeń. Nawiązano partnerstwo ze szkołami w Niemczech, Rumunii i Wielkiej Brytanii.
   
 3. Sokrates, termin realizacji 01.08.2005-31.07.2006, nr umowy 05/SPC/05-5881/P1, projekt pn. „Zielona Europa. Dziewięć sił – drzewo to czy kwiat” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 w Białymstoku, dotacja – 3 040,00 EUR, wydatki projektu – 12 160,00 PLN. Zgodnie z założeniem projekt ma zainspirować uczniów do szerszych działań na rzecz środowiska w rozumieniu globalnym. Realizacja projektu będzie miała charakter zabawy np. wycieczek krajoznawczych, konkursów, przedstawień motywujących uczniów do większej aktywności i zaangażowania w pracę.
   
 4. Sokrates, termin realizacji 01.09.2003-31.08.2006, nr umowy 05/SPC/05-6104/P3, projekt pn. „Poszerzanie granic” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 21 w Białymstoku, dotacja – 5 600,00 EUR, wydatki projektu – 22 400, 00 PLN. Szkolny projekt realizowany jest przez grupę partnerską w skład której wchodzą szkoły z Rumunii, Wielkiej Brytanii i Polski. Działania wykonywane w ramach projektu wzbogacają proces uczenia się, nadają jemu wymiar europejski oraz przyczyniają się do głębszego poznania stylu życia, tradycji i dorobku kulturowego innych narodów.
   
 5. Sokrates, termin realizacji 01.08.2005-31.07.2006, nr umowy 05/PRS/05-0039/P3, projekt pn. „Zdrowe ciało, zdrowy umysł, zdrowy świat” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 28 w Białymstoku, dotacja – 5 370,00 EUR, wydatki projektu- 21 480,00 PLN. Projekt zakłada współpracę z placówkami w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Łotwie, oraz wyjazdy kadry nauczycielskiej i uczniów celem wymiany doświadczeń i poznania rozwiązań stosowanych w procesie edukacji w szkołach partnerskich.
   
 6. Sokrates, termin realizacji rok szkolny 2005/2006, nr umowy 05/SPC/05-6335/P1, projekt pn. „Dziadkowie, rodzice i my w zjednoczonym wielonarodowościowym domu. Życie, doświadczenia życiowe oraz wizja naszej przyszłości z punktu widzenia trzech pokoleń w różnych krajach europejskich oraz ich porównanie” realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białymstoku, dotacja – 5 260,00 EUR, wydatki projektu – 21 040,00 PLN. Projekt jest realizowany wspólnie ze szkołami w Niemczech – Hildesheim, Francji – Murat le Quaire i Hiszpanii – Walencja.
   
 7. Sokrates, termin realizacji 01.08.2005-31.07.2006, nr umowy 05/PRS/05-0053/P3, projekt pn. „E-work Międzynarodowe wykorzystanie Internetu dla kształcenia przedsiębiorczości” realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, dotacja 4 820,00 EUR, wydatki projektu – 19 280,00 PLN. Projekt ma na celu międzynarodowe wykorzystanie możliwości Internetu dla potrzeb przedsiębiorczości.
 8. Sokrates, termin realizacji 01.08.2005-31.07.2006, nr umowy 05/PRS/05-5178/P3, projekt pn. „Chalk away”, dotacja – 4 460,00 EUR, wydatki projektu – 17 840,00 PLN. Projekt koncentruje się na rozwijaniu różnorodnych metod nauczania przedmiotów ścisłych, jako alternatywna dla metod i technik tradycyjnych. W projekt zaangażowani są nauczyciele sześciu szkół średnich z Niemiec, Islandii, Finlandii, Austrii.
   
 9. Sokrates, termin realizacji 01.08.2005-31.07.2006, nr umowy 05/SPC/05-0187/P1, projekt pn. „Kim jestem? Kim jesteśmy?” realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, dotacja – 5 585,00 EUR, wydatki projektu – 22 340,00 PLN. Projekt ma na celu jednoczenie odmiennych kulturowo państw europejskich poprzez sztukę. Uczestnikami projektu są zainteresowani twórczością artystyczna uczniowie i nauczyciele z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Słowacji, Czech i Polski.
   
 10. Sokrates, termin realizacji 01.08.2005-31.07.2006, nr umowy 05/SPC/05-5823/P2, projekt pn. ”Komety – komunikacja poprzez ulice Europy” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Białymstoku, dotacja – 2 900,00 EUR, wydatki projektu – 11 600,00 PLN. Projekt kładzie nacisk na badanie bogactwa kulturowego regionów z których pochodzą partnerzy.
   
 11. Sokrates, termin realizacji 2004 - 2007, nr umowy 05/SPC/05-5787/C2, projekt pn. „Przyszli obywatele Unii Europejskiej” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku, dotacja 6 400,00 EUR, wydatki projektu – 25 600,00 PLN. Projekt jest realizowany przez uczniów i nauczycieli z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii i Turcji. Głównym celem jest propagowanie edukacji obywatelskiej oraz podkreślanie pozytywnych aspektów zjednoczenia Europy.
   
 12. Sokrates, termin realizacji 01.08.2005-31.07.2006, nr umowy 05/SPC/05-6455/P1, projekt pn. Europa na wspólnej łodzi” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, dotacja – 5 800,00 EUR, wydatki projektu – 23 200,00 PLN. Projekt zmierza do zbudowania łodzi, którą można poruszać się po wodach śródlądowych. W projekcie biorą udział kraje: Polska, Włochy oraz Niemcy.
   
 13. Sokrates, termin realizacji 01.08.2005-31.07.2006, nr umowy 05/JPC/05-6132 projekt pn. „Polska i Finlandia, dwa państwa bałtyckie – więcej nas łączy niż dzieli”  realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, dotacja – 10 019,00 EUR, wydatki projektu – 40 076,00 PLN. Głównym celem projektu jest wskazanie cech podobnych i różnych w historii, kulturze, obyczajach i geografii Polski i Finlandii, przy jednoczesnej próbie udowodnienia, że więcej nas łączy niż dzieli.
   
 14. Sokrates, termin realizacji 01.08.2005-31.07.2006, nr umowy 05/SPC/05-5581/P3 projekt pn. „Otwórzmy drzwi technologii i wiedzy międzykulturowej” realizowany przez XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, dotacja – 5 980,00 EUR, wydatki projektu – 23 920,00 PLN. Projekt koncentruje się na wymianie i przetwarzaniu informacji o kulturze przy użyciu nowoczesnej technologii komputerowej.
   
Słowa kluczowe:projekty UESocrates
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 12.08.2010, 07:54
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Departament Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Ludwika Waryńskiego 8,
15-950 Białystok,

zobacz na mapie
tel.  85 869 63 30
fax  85 869 63 32
edukacja@um.bialystok.pl