A A A Przełącz na wysoki kontrast
Socrates Comenius - Edycja 2006/2007
Utworzony przez: Roman Tatarzyński 26.11.2009, 13:04
 1. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/PRS/06-0135/P2, projekt pn. ”Wychowanie fizyczne i sport jako sposób na ulepszenie naszych partnerskich szkół” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Białymstoku, dotacja – 5 110,00 EUR, wydatki projektu – 19 418,00 PLN. Założeniem projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły i zarządzania dzięki doskonaleniu nauczycieli, usprawnienie przepływu informacji, wymiana doświadczeń.
   
 2. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/JPC/06-0138, projekt pn. „Wizerunek ucznia ostatnich dwóch pokoleń w Polsce i na Węgrzech” realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, dotacja – 7 160,00 EUR, wydatki projektu – 27 208,00 PLN. Projekt ma na celu przybliżenie kultur obu krajów poprzez wymiany uczniów i nauczycieli.
   
 3. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/SPC/06-0024/P2, projekt pn. „Zielona Europa. Dziewięć sił – drzewo to czy kwiat” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 w Białymstoku, dotacja – 5 320,00 EUR, wydatki projektu 20 216,00 PLN. Zgodnie z założeniem projekt ma zainspirować uczniów do szerszych działań na rzecz środowiska w rozumieniu globalnym. Realizacja projektu będzie miała charakter zabawy np. wycieczek krajoznawczych, konkursów, przedstawień motywujących uczniów do większej aktywności i zaangażowania w pracę.
   
 4. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/SPC/06-0066/C1, projekt pn. „Wycieczka po tożsamości europejskiej” realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, dotacja 2 780,00 EUR, wydatki projektu -10 564,00 PLN. Działania wykonywane w ramach projektu wzbogacają proces uczenia się, nadają jemu wymiar europejski oraz przyczyniają się do głębszego poznania stylu życia, tradycji i dorobku kulturowego europy.
   
 5. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/SPC/06-0321/P3, projekt pn. „Sztuka i literatura w Europie – kreatywne podejście do dzieła sztuki” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 49 w Białymstoku, dotacja - 4 104,00 EUR, wydatki projektu – 15 595,20 PLN. Projekt jest realizowany wspólnie ze szkołami w Niemczech, Rumunii, Łotwie i na Węgrzech.
   
 6. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/SPC/06-0375/P2, projekt pn. Europa na wspólnej łodzi” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, dotacja – 6 212,00 EUR, wydatki projektu – 23 605,60 PLN. Projekt zmierza do zbudowania łodzi, którą można poruszać się po wodach śródlądowych. W projekcie biorą udział kraje: Polska, Włochy oraz Niemcy.
   
 7. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/SPC/06-0660/C3, projekt pn. „Przyszli obywatele Unii Europejskiej” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku, dotacja -6 800,00 EUR, wydatki projektu – 25 840,00 PLN. Projekt jest realizowany przez uczniów i nauczycieli z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii i Turcji. Głównym celem jest propagowanie edukacji obywatelskiej oraz podkreślanie pozytywnych aspektów zjednoczenia Europy.
   
 8. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/SPC/06-0670/C1, projekt pn. „Jesteśmy różni, a jednak tacy sami” realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 15 w Białymstoku, dotacja – 6 550,00 EUR, wydatki projektu – 24 890,00 PLN. Projekt ma na celu poznanie kultury historii i obyczajów innych narodowości. W projekcie biorą udział szkoły z Bułgarii, Niemiec oraz Hiszpanii.
   
 9. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/SPC/06-0784/P2, projekt pn. „Dziadkowie, rodzice i my w zjednoczonym wielonarodowościowym domu. Życie, doświadczenia życiowe oraz wizja naszej przyszłości z punktu widzenia trzech pokoleń w różnych krajach europejskich oraz ich porównanie” realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białymstoku, dotacja – 6 260,00 EUR, wydatki projektu – 23 788,00 PLN. Projekt jest realizowany wspólnie ze szkołami w Niemczech – Hildesheim, Francji – Murat le Quaire i Hiszpanii – Walencja.
   
 10. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/SPC/06-0793/P2, projekt pn. „Moja kultura, Twoja kultura – Nasza kultura” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Białymstoku, dotacja – 4 860,00 EUR, wydatki projektu 18 468,00 PLN. Projekt ma na celu nawiązanie współpracy ze szkołami w Niemczech i Wielkiej Brytanii w celu propagowania polskiego dziedzictwa kulturowego w Europie, zaprezentowania przez mniejszości narodowościowe i grupy etniczne swojego dziedzictwa w kraju i za granicą.
   
 11. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/SPC/06-0801/P1, projekt pn. „Preserving the environment of Europe now and the future – Ochrona środowiska naturalnego Europy dziś i jutro” realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Białymstoku, dotacja – 6 270,00 EUR, wydatki projektu 23 826,00 PLN. Główny temat projektu będzie realizowany w oparciu o poniższe zagadnienia: ograniczenie produkcji śmieci i odpadów, wtórne użycie materiałów, dzięki wykorzystaniu ich w sztuce, technice i recyklingu ochrona źródeł energii, pogłębianie świadomości dotyczącej redukcji zużycia energii w szkole i w domu, gromadzenie wiedzy oraz poszukiwanie alternatywnych oraz odnawialnych źródeł energii.
   
 12. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/SPC/06-0840/P2, projekt pn. „Kim jestem? Kim jesteśmy?” realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, dotacja – 6 235,00 EUR, wartość wydatku – 23 693,00 PLN. Projekt ma na celu jednoczenie odmiennych kulturowo państw europejskich poprzez sztukę. Uczestnikami projektu są zainteresowani twórczością artystyczna uczniowie i nauczyciele z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Słowacji, Czech i Polski.
   
 13. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/SPC/06-0933/P3, projekt pn. „Komety – komunikacja poprzez ulice Europy” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Białymstoku, dotacja – 6 280,00 EUR, wydatki projektu – 23 864,00 PLN. Projekt kładzie nacisk na badanie bogactwa kulturowego regionów z których pochodzą partnerzy.
   
 14. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/SPC/06-0952/P1, projekt pn. „Rozwijanie świadomości pojmowania środowiska naturalnego jako dziedzictwa narodowego” realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, dotacja – 6 250,00 EUR, wydatki projektu – 23 750,00 PLN. Realizacja projektu zakłada osiągnięcie następujących rezultatów: pogłębienie szacunku i wiedzy o bogactwie otaczającego środowiska naturalnego, metodach jego ochrony, wzbogacenie wiedzy o kulturze, języku i ekologii innych krajów europejskich, zwiększenie poczucia ważności języka ojczystego oraz języków innych narodów, integrację i budowanie lepszego zrozumienia i tolerancji pomiędzy uczniami i nauczycielami z pięciu krajów, prowadzące do poczucia przynależności do Wspólnoty Europejskiej.
   
 15. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/SPC/06-1047/P1, projekt pn. „Knowing me, Knowing you – Through art” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, dotacja – 6 247,00 EUR, wydatki projektu – 23 738,60 PLN. Projekt dotyczy wymiany uczniów i nauczycieli ze szkół z Norwegii, Litwy, Rumunii, Słowacji i Polski.
   
 16. Sokrates, termin realizacji 01.08.2006-31.07.2007, nr umowy 06/SPC/06-1337/P1, projekt pn.  „Live – międzynarodowa współpraca szkół w systemie zarządzania nauką”, dotacja – 2 640,00 EUR, wydatki projektu – 10 032,00 PLN. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń między innymi ze szkołami z Wielkiej Brytanii i Austrii w zakresie poznania metod nauczania oraz wymiany tradycji narodowościowych pomiędzy partnerami projektu.
   
 17. Sokrates Comenius Akcja 1, termin realizacji 14.10.2006-18.10.2006, nr umowy 06/CCS/06-0059, seminarium kontaktowe w Alden Biesen w Belgii, dotacja - 726,00 EUR, wydatki projektu - 2 758,80 PLN.
   
 18. Sokrates Comenius Akcja 1, termin realizacji 16.11.2006-19.11.2006, nr umowy 06/CCS/06-0107, seminarium kontaktowe w Kinsale w Irlandii, dotacja – 1 000,00 EUR, wydatki projektu – 3 800,00 PLN.
   
Słowa kluczowe:projekty UESocrates
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 12.08.2010, 07:57
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Departament Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Ludwika Waryńskiego 8,
15-950 Białystok,

zobacz na mapie
tel.  85 869 63 30
fax  85 869 63 32
edukacja@um.bialystok.pl