A A A Przełącz na wysoki kontrast
Socrates Comenius - Edycja 2007/2008
Utworzony przez: Roman Tatarzyński 26.11.2009, 13:09
 1. Socrates, projekt wielostronny pn. „Szlaki mojego miasta” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 47  w Białymstoku, termin realizacji od 1.10.2007r. do 31.07.2009 włącznie, nr umowy 07-POL01-CO06-00717-1, wysokość grantu – 16 000,00 EUR. Projekt ma na celu zaangażowanie szkół z Wielkiej Brytanii, Grecji, Turcji i Bułgarii we wspólne opracowanie informacji o rodzimych miastach. Poprzez lepsze poznanie miejsc i ludzi z krajów partnerskich uczestnicy projektu nauczą się szacunku i tolerancji bez względu na dzielące ich różnice jednocześnie zwiększając świadomość tożsamości regionalnej.

 

 1. Socrates, kontynuacja projektu pn. „Dziadkowie, rodzice i my w zjednoczonym wielonarodowościowym domu. Życie, doświadczenia życiowe oraz wizja naszej przyszłości z punktu widzenia trzech pokoleń w różnych krajach europejskich oraz ich porównanie” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białymstoku, termin realizacji od 1.10.2007r. do 31.07.2009 włącznie, nr umowy 07-POL01-CO06-00514-3, wysokość grantu – 8 000,00 EUR. Projekt jest realizowany wspólnie ze szkołami w Niemczech – Hildesheim, Francji – Murat le Quaire i Hiszpanii – Walencja.

 

 1. Socrates, kontynuacja projektu pn. ”Wychowanie fizyczne i sport jako sposób na ulepszenie naszych partnerskich szkół” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Białymstoku, termin realizacji od 1.10.2007r. do 31.07.2009 włącznie, nr umowy 07-POL01-CO06-00597-3, wysokość grantu – 8 000,00 EUR. Założeniem projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły i zarządzania dzięki doskonaleniu nauczycieli, usprawnienie przepływu informacji, wymiana doświadczeń.

 

 1. Socrates, kontynuacja projektu pn.„Kim jestem? Kim jesteśmy?” realizowanego przez VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, termin realizacji od 1.10.2007r. do 31.07.2009 włącznie, nr umowy 07-POL01-CO06-00634-3, wysokość grantu – 8 000,00 EUR. Projekt ma na celu jednoczenie odmiennych kulturowo państw europejskich poprzez sztukę. Uczestnikami projektu są zainteresowani twórczością artystyczna uczniowie i nauczyciele z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Słowacji, Czech i Polski.

 

 1. Socrates, kontynuacja projektu pn. „Zielona Europa. Dziewięć sił – drzewo to czy kwiat” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 w Białymstoku, termin realizacji od 1.10.2007r. do 31.07.2009 włącznie, nr umowy 07-POL01-CO06-00741-3, wysokość grantu – 8 000,00 EUR. Zgodnie z założeniem projekt ma zainspirować uczniów do szerszych działań na rzecz środowiska w rozumieniu globalnym. Realizacja projektu będzie miała charakter zabawy np. wycieczek krajoznawczych, konkursów, przedstawień motywujących uczniów do większej aktywności i zaangażowania w pracę.

 

 1. Socrates, kontynuacja projektu pn. Europa na wspólnej łodzi” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, termin realizacji od 1.10.2007r. do 31.07.2009 włącznie, nr umowy 07-POL01-CO06-00741-3, wysokość grantu – 8 000,00 EUR. Projekt zmierza do zbudowania łodzi, którą można poruszać się po wodach śródlądowych. W projekcie biorą udział kraje: Polska, Włochy oraz Niemcy.

 

 1. Socrates, kontynuacja projektu pn. „Moja kultura, Twoja kultura – Nasza kultura” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Białymstoku, termin realizacji od 1.10.2007r. do 31.07.2009 włącznie, nr umowy 07-POL01-CO06-00750-3, wysokość grantu – 8 000,00 EUR. Projekt ma na celu nawiązanie współpracy ze szkołami w Niemczech i Wielkiej Brytanii w celu propagowania polskiego dziedzictwa kulturowego w Europie, zaprezentowania przez mniejszości narodowościowe i grupy etniczne swojego dziedzictwa w kraju i za granicą.

 

 1. Socrates, kontynuacja projektu pn. „Jesteśmy różni, a jednak tacy sami” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum nr 15 w Białymstoku, termin realizacji od 1.10.2007r. do 31.07.2009 włącznie, nr umowy 07-POL01-CO06-00891-2, wysokość grantu – 16 000,00 EUR. Projekt ma na celu poznanie kultury historii i obyczajów innych narodowości. W projekcie biorą udział szkoły z Bułgarii, Niemiec oraz Hiszpanii.

 

 1. Socrates, kontynuacja projektu pn. „Live – międzynarodowa współpraca szkół w systemie zarządzania nauką” realizowanego przez Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych w Białymstoku, termin realizacji od 1.10.2007r. do 31.07.2009 włącznie, nr umowy 07-POL01-CO06-00971-2, wysokość grantu 16 000,00 EUR. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń między innymi ze szkołami z Wielkiej Brytanii i Austrii w zakresie poznania metod nauczania oraz wymiany tradycji narodowościowych pomiędzy partnerami projektu.

 

 1. Socrates, kontynuacja projektu pn. „Knowing me, Knowing you – Through art” realizowanego przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, termin realizacji od 1.10.2007r. do 31.07.2009 włącznie, nr umowy 07-POL01-CO06-01140-2, wysokość grantu – 16 000,00 EUR. Projekt dotyczy wymiany uczniów i nauczycieli ze szkół z Norwegii, Litwy, Rumunii, Słowacji i Polski.

 

 1. Socrates, kontynuacja projektu pn. „Rozwijanie świadomości pojmowania środowiska naturalnego jako dziedzictwa narodowego” realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, termin realizacji od 1.10.2007r. do 31.07.2009 włącznie, nr umowy 07-POL01-CO06-005640-2, wysokość grantu – 16 000,00 EUR. Realizacja projektu zakłada osiągnięcie następujących rezultatów: pogłębienie szacunku i wiedzy o bogactwie otaczającego środowiska naturalnego, metodach jego ochrony, wzbogacenie wiedzy o kulturze, języku i ekologii innych krajów europejskich, zwiększenie poczucia ważności języka ojczystego oraz języków innych narodów, integrację i budowanie lepszego zrozumienia i tolerancji pomiędzy uczniami i nauczycielami z pięciu krajów, prowadzące do poczucia przynależności do Wspólnoty Europejskiej.

 

 1. Socrates, kontynuacja projektu pn. „Preserving the environment of Europe now and the future – Ochrona środowiska naturalnego Europy dziś i jutro” realizowany przez Zespół Szkół nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 20. Publiczne Gimnazjum nr 30) w Białymstoku,  termin realizacji od 1.10.2007r. do 31.07.2009 włącznie, nr umowy 07-POL01-CO06-00242-2, wysokość grantu – 16 000,00 EUR. Główny temat projektu będzie realizowany w oparciu o poniższe zagadnienia: ograniczenie produkcji śmieci i odpadów, wtórne użycie materiałów, dzięki wykorzystaniu ich w sztuce, technice i recyklingu ochrona źródeł energii, pogłębianie świadomości dotyczącej redukcji zużycia energii w szkole i w domu, gromadzenie wiedzy oraz poszukiwanie alternatywnych oraz odnawialnych źródeł energii.


 

Słowa kluczowe:projekty UESocrates
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 12.08.2010, 07:59
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Departament Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Ludwika Waryńskiego 8,
15-950 Białystok,

zobacz na mapie
tel.  85 869 63 30
fax  85 869 63 32
edukacja@um.bialystok.pl