A A A Przełącz na wysoki kontrast
Program Kapitał Ludzki 2009
Utworzony przez: Roman Tatarzyński 26.11.2009, 14:40
 1. Przedszkolna rodzinka – projekt realizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 32 w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Celem ogólnym projektu jest utworzenie w roku szkolnym 2009/2010 w PS 32 w Białymstoku oddziału 5-godzinnego dla 25 dzieci w wieku 3-5 lat z województwa podlaskiego, które w związku z trudną sytuacją środowiskową i ekonomiczną rodziny mają ograniczony dostęp do usług przedszkolnych. Okres realizacji projektu: 1.09.2009-31.08.2010, przyznana dotacja ze środków EFS –  207 733,54 zł, całkowita wartość projektu 211 973,00 zł, wkład własny Miasta Białystok 4 239,46 zł.
 2.  

 3. Szkoła równych szans - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest umożliwienie wszystkim potrzebującym uczniom SP 19 uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Okres realizacji projektu: 1.09.2009-31.07.2010, przyznana dotacja ze środków EFS – 100 000,00 zł. Projekt w całości jest finansowany ze środków EFS.
 4.  

 5. Właściwa terapia szansą lepszego rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 13 w Białymstoku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie poziomu funkcjonowania 51 uczniów Zespołu Szkół nr 13 w Białymstoku z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie komunikacji, słuchania, rozwoju aktywności poznawczej i sfery emocjonalnej w roku szkolnym 2009/2010.  Okres realizacji projektu: 1.08.2009-30.06.2010, przyznana dotacja ze środków EFS –  99 910,00 zł, Projekt w całości jest finansowany ze środków EFS.
 6.  

 7. Projektanci Podlasia - projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kierunku Technik Technologii Odzieży w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im.St.Staszica w Białymstoku. Okres realizacji projektu: 1.10.2009-30.12.2010, przyznana dotacja ze środków EFS –  425 079,60 zł, całkowita wartość projektu 483 045,00 zł, wkład własny Miasta Białystok 57 965,40 zł.
 8.  

 9. Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy – projekt realizowany Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św.Józefa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności absolwentów ZSM na rynku pracy. Okres realizacji projektu: 1.09.2010-31.08.2013, przyznana dotacja ze środków EFS –  507 650,00 zł, całkowita wartość projektu 580 650,00 zł, wkład własny Miasta Białystok 73 000,00 zł.
 10.  

 11. Koło młodego przedsiębiorcy, bądź przedsiębiorczy – decyduj o sobie. Zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości - projekt realizowany Zespół Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św.Józefa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności na rynku pracy przyszłych absolwentów ZSM zgodnie z działaniem 9.2 poprzez wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności praktycznie umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych, a także skutkujące w przyszłości wzmocnieniem zdolności do zatrudnienia lub założenia własnej firmy. Okres realizacji projektu: 1.09.2010-30.08.2012, przyznana dotacja ze środków EFS –  159 072,00 zł, całkowita wartość projektu 181 072,00 zł, wkład własny Miasta Białystok 22 000,00 zł.
 12.  

 13. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne – poprawa wykształcenia i kompetencji uczniów - projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku w celu poprawy zdolności uczniów szkoły do przyszłego zatrudnienia. Okres realizacji projektu: 1.11.2009-30.06.2011, przyznana dotacja ze środków EFS –  300 484,80 zł, całkowita wartość projektu 341 460,00 zł, wkład własny Miasta Białystok 40 975,20 zł.
 14.  

 15. Szkoła kompetencji zawodowych - projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia. Okres realizacji projektu: 1.08.2009-31.07.2012, przyznana dotacja ze środków EFS –  413 464,03 zł, całkowita wartość projektu 469 845,00 zł, wkład własny Miasta Białystok 56 380,97 zł.
 16.  

 17. Kształcenie Ustawiczne bliżej Ciebie - projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępności formalnego zawodowego kształcenia ustawicznego dorosłych. Okres realizacji projektu: 1.03.2010-30.09.2012, przyznana dotacja ze środków EFS –   1 089 160,00 zł. Projekt w całości jest finansowany ze środków EFS.

 

Słowa kluczowe:POKLprojekty UE
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 12.08.2010, 09:07
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Departament Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Ludwika Waryńskiego 8,
15-950 Białystok,

zobacz na mapie
tel.  85 869 63 30
fax  85 869 63 32
edukacja@um.bialystok.pl