A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Stypendia szkolne
Utworzony przez: Karol Lech 23.11.2009, 10:11

 

Zarządzenie Nr 2724/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium w pełnej wysokości oraz wysokości kwot A, B i C, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do otrzymania stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010.

pdfZarządzenie Nr 2724)09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 listopada 2009 r..pdfpdf, 30 KB
Jak otworzyć pobrane pliki

 

Sz. P.

Dyrektorzy

Szkół i Placówek Oświatowych Miasta Białegostoku

 

EKS.VIII.9120-51-3/09

 

Zapis § 9 ust. 3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2 maja 2005 r., Nr 102, poz.1206) stanowi, iż dyrektor szkoły przekazuje do Depatramentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku do dnia 23 września danego roku szkolnego wykaz uczniów uprawnionych do ubiegania się o stypendium szkolne.

 

W związku z powyższym proszę o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2009 r. w postaci wydruku oraz w formie elektronicznej (dyskietka lub mail: jkrzyzewska@um.bialystok.pl) zestawienia uczniów uprawnionych do ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2009/2010.

 

Wykaz należy sporządzić w formacie Microsoft Excel w oparciu o szablon i informacje dotyczące wypełniania zestawienia.

 

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z § 7 ust. 2 ww. Regulaminu wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:

  1. rodzice ucznia lub prawni opiekunowie – w przypadku ucznia niepełnoletniego,
  2. pełnoletni uczeń,
  3. dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 

Uchwała Nr XXXVII/441/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 marca 2005 r. określa regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku. Miejscem zamieszkania, zgodnie z §1 pkt 4 regulaminu, jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, natomiast miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską lub opieką jest miejsce zamieszkania rodziców lub opiekunów. Oznacza to, iż niepełnoletni uczniowie spoza Miasta Białegostoku, mieszkający np. w bursie szkolnej bądź internacie, winni składać wnioski o stypendium szkolne w gminie właściwej do miejsca zamieszkania swoich rodziców.


W przypadku pełnoletnich uczniów mieszkających w internacie lub bursie, trudno jest wykazać zamiar ich stałego pobytu w Białymstoku, jeżeli miejscem ich zameldowania na pobyt czasowy (np. dwuletni) jest adres internatu.

 

Z poważaniem

DYREKTOR DEPARTAMENTU

mgr Wojciech Janowicz

 

docInformacja.docdoc, 33 KB
xlsSzablon zestawienia.xlsxls, 35 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Słowa kluczowe:stypendiastypendia szkolne
Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 16.08.2010, 13:10
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Departament Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Ludwika Waryńskiego 8,
15-950 Białystok,

zobacz na mapie
tel.  85 869 63 30
fax  85 869 63 32
edukacja@um.bialystok.pl