A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Misja i cele

 

Podczas wyjazdowego spotkania w Goniądzu w dniach 12-13 stycznia 2008 r. członkowie Zespołu opracowali misję i cele Zespołu na najbliższą kadencję.
 
Misja Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych:
 
Jesteśmy reprezentacją organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych działających na terenie miasta Białegostoku.
 
Misją Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych jest budowanie dialogu, partnerstwa i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, inicjatywami społecznymi, władzami lokalnymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców miasta.
 
Cele Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych:
 
 1. Rzecznictwo interesów i przedstawianie potrzeb organizacji pozarządowych wobec administracji rządowej i  samorządowej.
 2. Inicjowanie współpracy i integracja sektora pozarządowego.
 3. Upowszechnianie standardów działania organizacji pozarządowych.
 4. Dbanie o pozytywny wizerunek organizacji pozarządowych i ich promocja wśród mieszkańców Białegostoku oraz władz miasta.
    
Rzecznictwo interesów i przedstawianie potrzeb organizacji wobec administracji samorządowej i rządowej - zadania:
 • organizacja spotkań Zespołu Konsultacyjnego z przedstawicielami poszczególnych departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • współpraca z Biurem Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • inicjatywa legislacyjna, opiniowanie i monitorowanie aktów prawnych spotkania członków Zespołu z przedstawicielami organizacji pozarządowych (badania potrzeb, prezentacja Programu Współpracy, budżetu i in.)
 • wypracowywanie stanowisk Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych
 • udział w pracach komisji oceny projektów
 • dbanie o przejrzystość procedur, monitoring Programu Współpracy
 •  ustalenie harmonogramu konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy
     
Inicjowanie współpracy i integracja sektora pozarządowego - zadania:
 • organizacja konferencji - forum inicjatyw pozarządowych
 • działania na rzecz pozyskania nowego lokalu Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
 • utworzenie banku informacji o organizacjach pozarządowych i umieszczenie go na portalu miejskim
 • stworzenie kalendarza wydarzeń organizacji pozarządowych oraz wysyłanie informacji do wszystkich organizacji elektronicznie na bieżąco oraz zamieszczenie go na portalu miejskim
 • przesyłanie organizacjom pocztą elektroniczną informacji o konkursach grantowych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Białymstoku
 • organizacja spotkań integrujących środowisko organizacji pozarządowych, np. majówka, spotkanie wigilijne
 • organizacja tematycznych paneli dyskusyjnych, spotkań z ekspertami
 • planowanie i współorganizacja wspólnych przedsięwzięć
 • powołanie grup branżowych
 • budowanie solidarności organizacji pozarządowych
 • realizacja partnerskich projektów
 • organizacja szkoleń
 • inicjowanie spotkań z przedstawicielami samorządu
 
Dbanie o pozytywny wizerunek organizacji pozarządowych i ich promocja wśród mieszkańców Białegostoku i władz miasta - zadania: 
 • zainteresowanie mediów działalnością organizacji pozarządowych:
   -   próba przekonania mediów do opracowania cyklicznych publikacji (np. 1x kwartał)
   -   opracowanie jednego numeru Biuletynu Miejskiego jako wkładki prasowej o najciekawszych  działaniach organizacji
 • przeprowadzenie kampanii 1%
 • prezentacja organizacji na Forum Inicjatyw Pozarządowych połączona z częścią artystyczną
 • przeszkolenie Zespołu Konsultacyjnego w zakresie podstaw PR
 
Upowszechnianie standardów działań organizacji pozarządowych - zadania:
 • korzystanie z portalu miejskiego w celu zamieszczania aktualnych informacji o standardach oraz konferencji, np. Forum Inicjatyw Pozarządowych, Forum Szkół
 • współpraca z mediami
 • przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w sprawie przygotowania  raportów rocznych ze sprawozdaniami finansowymi
 • organizacja szkoleń: sprawozdawczość, pozyskanie statusu organizacji pożytku  publicznego
 • pozyskiwanie i upowszechnianie informacji o dobrych praktykach i standardach branżowych
 • tworzenie zespołów roboczych złożonych z przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych (np. dla udziału w konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy)
Ostatnia modyfikacja: Karol Lech 07.12.2009, 11:24
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22 lok. 1

15-082 Białystok

tel; fax. 85 732 82 20

kom. 510 095 630

centrum@um.bialystok.pl