A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Ochrona drzew i krzewów
Utworzony przez: Elżbieta Kuptel 11.12.2009, 11:33

Wycięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości reguluje ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.). W myśl obowiązujących przepisów w/w ustawy (art. 83 ust.1), usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia organu gminy, na wniosek jej posiadacza.

Zezwolenia organu gminy nie wymaga wycięcie drzew i krzewów (art. 83 ust.6):

 • w lasach
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody
 • drzew i krzewów na plantacjach 
 • których wiek nie przekracza 5 lat 
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3m  od stopy wału
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu 
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

Za usunięcie drzew i krzewów posiadacz nieruchomości ponosi opłaty (art. 84 ust.1 i art.85 ust. 1) zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat w zależności od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Minister Środowiska w drodze rozporządzenia określa stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, które są  zmienne w stosunku rocznym.

Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew na 2010 r. :
 

Do pobrania:
docStawki.docdoc, 41 KB
Jak otworzyć pobrane pliki

 

Stawka opłat za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami  wynosi  228,99 zł.
Organ gminy, zezwalając na usunięcie drzew i krzewów może odstąpić od naliczenia (pobrania) opłat zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 1-13 wyżej cyt. ustawy.
Najczęściej występujące przypadki odstąpienia od opłat są następujące:

 • gdy drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych (pkt 4)
 • gdy drzewa zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego i kolejowego (pkt 5)
 • w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych (pkt 6)
 • gdy drzewa obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości (pkt 9)

W przypadku gdy:

 • dokonano zniszczenia terenów zielonych, albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności
 • usunięto drzewa lub krzewy bez wymaganego prawem zezwolenia 
 • zniszczono tereny zielone, zadrzewienia drzewa i krzewy poprzez niewłaściwą  pielęgnację organ gminy wymierza administracyjną karę pieniężną (art. 88 ust.1).
   

Wysokość wymierzonej kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego prawem zezwolenia jest trzykrotną stawką naliczonej opłaty o której mowa w art. 85 ust. 4 pkt 1, ust. 5 i 6 w/w ustawy.
Stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni wynoszą w 2010 roku odpowiednio:

 • dla trawników    -    52,66 zł
 • dla kwietników  -  452,26 zł    
   
Słowa kluczowe:drzewakrzewy
Ostatnia modyfikacja: Elżbieta Kuptel 26.01.2010, 08:12
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość