A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Promocja Podlasia poprzez budowę marki miasta Białegostoku – Etap I
Utworzony przez: Mariusz Nurkowski 31.12.2009, 13:28

 

Promocja Podlasia poprzez budowę marki miasta Białegostoku – Etap I


Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Działanie 3.1.Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, została podpisana w dn. 6.02.2009r. Całkowita wartość projektu – 3 445 640,00 PLN, wartość dofinansowania 79,04 % - 2 723 756,16 PLN, wkład własny Miasta Białystok 721 883,84 PLN.

 

Celem głównym projektu pn. „Promocja Podlasia poprzez budowę marki Białegostoku– Etap I” jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego, poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej jego stolicy. Cel projektu wpisuje się w cel główny III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-20013 Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego.


Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie szeregu działań mających na celu zbudowanie wizerunku – marki miejskiej jako przekazu promocyjnego. Wykreowana marka miejska ma być sprawnie zarządzaną wartością, zbudowaną na logicznych podstawach, z wykorzystaniem najważniejszych, klasycznych narzędzi i technik dostępnych w sztuce komunikacji. Marka miejska, markowe produkty turystyczne, elementy kampanii zewnętrznej będą służyły wykreowaniu pozytywnego wizerunku miasta i regionu.
Realizacja projektu zakłada podjęcie następujących działań:

 • szczegółowego opracowania 3 produktów turystycznych, zaproponowanych w "Programie rozwoju markowego produktu turystycznego dla Miasta Białystok, jako modelowego rozwiązania dla budowy marki miasta" i wdrożenie jednego z nich,
 • przygotowanie materiałów promocyjnych - informatory, mapki, plakaty, broszury,
 • realizacji wybranych elementów zewnętrznej kampanii promocyjnej miasta Białegostoku, wynikających ze "Strategii promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej miasta Białystok"
 • udziału w targach turystycznych organizowanych w 2009 roku w Łodzi,Białymstoku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Gdańsku, Warszawie i Poznaniu
 • badań wizerunkowych ex anté i ex post, celem ewaluacji realizowanych zadań.
   

Przewiduje się szczegółowe opracowanie trzech produktów turystycznych i wdrożenie jednego:

 • „Białystok Kulturalny”,
 • „Białystok Egzotyczny”,
 • „Białystok Esperanto” – do wdrożenia w okresie I-IV 2009 jako produkt markowy.

Elementem projektu będzie realizacja promocyjnej kampanii zewnętrznej skierowanej do potencjalnych turystów, którzy odwiedzą Miasto Białystok.
Realizacja kampanii będzie polegać na wykorzystaniu dostępnych nośników przekazu tj.:

 • bilboardy, citylightów w w/w miastach,
 • reklama TV, zarówno o zasięgu krajowym i lokalnym – emisja spotów reklamowych, plansze sponsorskie,
 • spoty radiowe w wybranych stacjach lokalnych miast,
 • reklamy prasowe - dodatki 4-8 str. promujące Miasto Białystok
 • eventy w wybranych miastach - jako imprezy towarzyszące promocji Miasta np.: wystawy, loty balonem na uwięzi - czasza balonu z widocznym, promowanym logiem Miasta,
 • Internet – promocja miasta na trzech portalach internetowych.

W ramach skutecznej kampanii promocyjnej miasta zaplanowano udział przedstawicieli miasta w największych targach turystycznych odbywających się w Polsce oraz wykonanie niezbędnych materiałów promocyjnych – informatory (25 tys. szt), mapki (25 tys.szt), plakaty (2 tys.szt), broszury (50 tys.szt).


W ramach działań przewidzianych do realizacji przewidziano wykonanie badań wizerunkowych ex anté i ex post. Metodologia badań CATI – wywiady telefoniczne – 1500 osób (1300 w kraju, 200 w Białymstoku), celem ewaluacji realizowanych zadań.


Realizacja projektu od strony technicznej zakłada komplementarne i spójne działania zgodne z dobrymi praktykami w dziedzinie komunikacji społecznej. Do przekazu marketingowego zostaną wykorzystane zarówno media elektroniczne jak tradycyjne materiały promocyjne. Planuje się współpracę pracowników Biura Promocji Miasta, Biura Komunikacji Społecznej z wyłonionymi w drodze przetargów nieograniczonych firmami PR.
 

 

Ostatnia modyfikacja: Dariusz Korolczuk 20.07.2010, 13:13
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość