A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II
Utworzony przez: Mariusz Nurkowski 31.12.2009, 13:35

 

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

Dnia 26 marca 2009 r. Miasto Białystok, jako pierwsze miasto w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę przyznającą dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 117 353 040 PLN. Jest to najwyższe z przyznanych dotychczas dofinansowań w ramach programu.


W uroczystości podpisania umowy udział wzięła Minister Rozwoju Regionalnego – Pani Elżbieta Bieńkowska.
Projekt realizowany jest w ramach PO RPW, Oś priorytetowa III Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu, Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego.

 

Całkowita wartość projektu - 161 696 206,98 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych projektu - 117 353 040 PLN

 

Celem głównym projektu pn.: „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II” jest: „Zwiększenie mobilności mieszkańców białostockiego obszaru metropolitalnego oraz poprawa funkcjonalności i efektywności ekonomicznej transportu miejskiego”. Jest on zbieżny z celem Działania 3.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego w ramach PO RPW.
Poprzez realizację ww. celu Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego określonego dla Osi Priorytetowej III „Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich”.

 

W ramach projektu ”Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II” planuje się realizację następujących zadań:
1. Modernizacja ulicy Produkcyjnej (odc. od ul. Swobodnej do ul. Gen. St. Maczka),
2. Przebudowa ulic: Antoniuk Fabryczny (odcinek od ul. Swobodnej do ul. Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej i ul. Knyszyńskiej,
3. Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej (odc. od ulicy Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza),
4. Zakup 48 szt. taboru autobusowego (w tym 24 szt. jednoczłonowych i 24 szt. dwuczłonowych),
5. Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wraz z infrastrukturą do wprowadzenia Białostockiej Karty Miejskiej (będącego częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miejskiego).

 

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zapewni pasażerom informację w formie wizualnej, na specjalnie opracowanych do tego celu tablicach elektronicznych. Standardowo wyświetlane będą następujące informacje: linia (numer), kierunek (przystanek docelowy), czas przyjazdu lub odjazdu (czas oczekiwania), dowolny komentarz dotyczący trasy / linii ( generowany przez system), dodatkowy dowolny komentarz (generowany przez system lub dyspozytora).

 

System Białostockiej Karty Miejskiej
System będzie składał się z systemu centralnego (zwanego „Systemem Centrum Zarządzania Danymi”, „Systemem Centrum Zarządzania”, „Systemem CZD”), zlokalizowanego w Centrum Zarządzania w UM Białegostoku oraz ze specjalizowanych podsystemów pracujących w terenie: systemów pokładowych w pojazdach, punktów sprzedaży i personalizacji kart. Do podsystemów można zaliczyć również samą kartę elektroniczną.

 

Wprowadzenie systemu karty miejskiej w transporcie publicznym w Białymstoku umożliwi zastąpienie tradycyjnych papierowych biletów okresowych i jednorazowych nowym nośnikiem informacji, a w wyniku przyjętego schematu wykorzystania karty w komunikacji miejskiej, organizator transportu będzie posiadał ogromną wiedzę na temat rzeczywistych potoków pasażerskich i popytu na usługi. W oparciu o pozyskaną bazę danych powstaną możliwości modyfikowania taryfy przewozowej w celu zapewnienia wzrostu atrakcyjności oferty przewozowej transportu publicznego.

 

Projekt „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” - Etap II stanowi fragment działań systemowych jakim jest modernizacja układu drogowego oraz usprawnienie systemu transportowego miasta.

 

Przedmiotowy projekt jest kontynuacją prac podjętych przez Władze Miasta Białystok w latach 2005-2007 w ramach etapu pierwszego „Poprawy jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku”, zrealizowanego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Działania przewidziane w projekcie skierowane były na zachęcenie mieszkańców miasta do korzystania z autobusowej komunikacji zbiorowej oraz do rezygnacji z odbywania podróży samochodami osobowymi w obrębie centrum miasta. W ramach projektu uzyskano podniesienie komfortu podróżowania poprzez wymianę 43 szt. taboru na nowoczesny, zmodernizowano główny ciąg komunikacyjny w centrum miasta (ulice: Kopernika- Zwierzyniecka- 11 Listopada- Skłodowskiej- Kalinowskiego- Liniarskiego), uzyskano poprawę warunków oczekiwania na przystankach oraz wprowadzono system dynamicznej informacji w pojazdach komunikacji miejskiej. Ulice zmodernizowane w ramach Etapu I tworzą jednorodny ciąg komunikacyjny (Popiełuszki – Hetmańska - Zwycięstwa – Dąbrowskiego wraz z rozgałęzieniami na Al. Piłsudskiego i ulice Lipowa, Rynek Kościuszki i Branickiego).

 

Działania zrealizowane w Etapie I i II projektu będą kontynuowane w ramach Etapu III „Poprawy jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku”, którego realizacja przewidziana jest w latach 2011-2013 przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W kolejnym III etapie planowany jest zakup 74 autobusów oraz modernizacja ciągu komunikacyjnego – ul. Legionowej (od ul. M. Skłodowskiej do ul. Mazowieckiej), remont węzła drogowego ul. H. Dąbrowskiego - Al. Solidarności i przebudowa Al. J. Piłsudskiego na odcinku od Ronda A. Lussy do wiaduktu na ul. H. Dąbrowskiego. Planowane jest ponadto wybudowanie centrum przesiadkowego w rejonie ul. Sienkiewicza, między skrzyżowaniem z Al. J. Piłsudskiego a ul. Jurowiecką do obsługi dotychczasowych 11 linii komunikacji miejskiej, linii komunikacji regionalnej, uzupełnione o stanowiska taxi oraz budowa centrum sterowania ruchem w zakresie zarządzania komunikacją zbiorową. Na realizację niniejszego projektu poprzez wpisanie na listę projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zostały wstępnie zarezerwowane środki w wysokości 34,48 mln Euro.
 

Mapa - II Etapul. Zwierzynieckaul. Produkcyjna
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Nurkowski 18.02.2010, 09:04
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość