A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic
Utworzony przez: Mariusz Nurkowski 31.12.2009, 13:51

 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic”
nr WND-RPPD-01.02.01-20-002/09

 

Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie,
Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom,
Poddziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne.
Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Miasto Białystok
Jednostka realizująca: Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30 września 2009 r.
Wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie: 50 305 956,61 PLN
Kwota dofinansowania: 44 029 660,62 PLN, co stanowi 89,87% kosztów kwalifikowalnych
Okres realizacji robót budowlanych: VII 2008 - XII 2009r.

 

Przedmiotem projektu było utworzenie infrastruktury umożliwiającej podjęcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na terenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach projektu została wybudowana infrastruktura techniczna i nawierzchnie w następujących ulicach:

 • ul. A. Mickiewicza (na odcinku od ul. K. Ciołkowskiego do granicy miasta),
 • ul. Borsuczej (na odcinku od wjazdu do budynku Sądu Rejonowego do ul. Żurawiej) oraz ul. Żurawiej (na jej przedłużeniu do ul. Borsuczej),
 • ul. Myśliwskiej (na jej przedłużeniu do ul. KD-7L), ul. Solnickiej (na jej przedłużeniu od ul. KD-7L do ul. Borsuczej) oraz ul. KD-7L (od ul. A. Mickiewicza do przedłużenia ul. Solnickiej),
 • ul. Borsuczej (na odcinku od ul. Żurawiej do przedłużeniu ul. Solnickiej).
 •  

 

Celem głównym projektu było stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w stolicy regionu poprzez stworzenie dostępu do infrastruktury i mediów na terenach inwestycyjnych. Realizacja projektu przyczyniła się to do podniesienia konkurencyjności województwa oraz zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy. Poza miejscami pracy w uruchamianych przedsiębiorstwach, nastąpi wzrost zatrudnienia w bezpośrednim jej otoczeniu. Zwiększenie liczby inwestycji spowoduje wzrost zatrudnienia i dochodów w sektorach: budownictwa, usługowym oraz konsumpcji.
Ponadto przewiduje się, że podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku będzie sprzyjać rozwojowi przedsięwzięć innowacyjnych, z uwagi na wymogi stawiane przedsiębiorcom zainteresowanym działalnością w specjalnych strefach ekonomicznych.
Efektem realizacji projektu jest udostępnienie terenów inwestycyjnych o powierzchni 29,91 ha.
Rzeczowy zakres projektu realizowano w podziale na cztery zadania/etapy:
 

Zadanie 1 – Przebudowa ul. A. Mickiewicza (na odcinku od ul. K. Ciołkowskiego do granicy miasta) obejmujące:

 • przebudowę jezdni, budowę chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, zieleni drogowej, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę przepompowni wody,
 • przebudowę gazociągu,
 • przebudowę kanalizacji teletechnicznej,
   

 

Zadanie 2 – Budowa ul. Borsuczej (na odcinku od wjazdu do budynku Sądu Rejonowego do ul. Żurawiej) oraz ul. Żurawiej (na jej przedłużeniu do ul. Borsuczej) obejmujące:

 • budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, zieleni drogowej, oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę kanalizacji sanitarnej,
 • budowę sieci wodociągowej,
 •  

 

Zadanie 3 – Budowę ul. Myśliwskiej (na jej przedłużeniu do ul. KD-7L), ul. Solnickiej (na jej przedłużeniu od. ul. KD-7L do ul. Borsuczej) oraz KD-7L (od. ul. A. Mickiewicza do przedłużenia ul. Solnickiej) obejmujące:

 • budowę jezdni, chodników, zieleni drogowej, oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę kanalizacji sanitarnej,
 • budowę sieci wodociągowej,
 • budowę kanalizacji teletechnicznej,
 •  

 

Zadanie 4 – Budowę ul. Borsuczej (na odcinku od ul. Żurawiej do przedłużeniu ul. Solnickiej) obejmujące:

 • budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zieleni drogowej, oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę kanalizacji sanitarnej,
 • budowę sieci wodociągowej,
 • budowę kanalizacji teletechnicznej.
 •  

 

Bezpośrednie produkty powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu to:

 • liczba wspartych terenów inwestycyjnych – 1 szt.,
 • powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych – 29,91 ha,
 • długość wybudowanych dróg gminnych – 2,96 km,
 • długość przebudowanych dróg powiatowych – 1,89 km,
 • długość wybudowanej sieci wodociągowej – 3,21 km.

 

Równolegle z pracami budowlanymi prowadzono działania promujące projekt, tj.:

 • tablice informujące o wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej postawione na czas trwania projektu oraz pamiątkowe po zakończeniu realizacji projektu,
 • promocja Projektu w serwisie internetowym Miasta (www.bialystok.pl),
 • oznakowanie materiałów, publikacji, korespondencji i innych dokumentów powstałych w wyniku realizacji projektu i wykorzystywanych w trakcie jego realizacji: logo Unii Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego.
 •  

ul. A. Mickiewicza	ul. Borsuczaskrzyżowanie ulic: A. Mickiewicza - Borsucza
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Nurkowski 30.04.2010, 14:43
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość