A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 

„Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku”

 


Przedmiotem projektu była realizacja zadań wyznaczonych w ramach priorytetu społeczno-przestrzennego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Białegostoku.

Projekt „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku” zakładał dokonanie inwestycji na obiekcie będącym własnością Gminy Białystok i oddanym w dzierżawę Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga”. W obiekcie tym mieści się Środowiskowy Dom Rodzinny „Nasz Dom”, funkcjonujący jako niepubliczna placówka pomocy rodzinie opiekuńczo – wychowawcza, którego priorytetowym celem jest kompleksowa opieka nad rodzinami dysfunkcyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, wobec których udziela się całkowitej opieki).

 

Projekt ten stanowi przykład szeroko i integralnie rozumianej rewitalizacji, w której infrastruktura techniczna to jedynie baza mająca przyczynić się do podejmowania działań społecznych przyczyniających się do poprawy jakości życia, ograniczenia ubóstwa i marginalizacji społecznej niektórych grup zamieszkujących rewitalizowany obszar.

 

Efektem realizacji projektu jest zwiększenie zakresu i jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie DROGA dzieciom i młodzieży w krytycznej sytuacji rodzinnej oraz ich rodzicom. Poprawa warunków lokalowych w Środowiskowym Domu Rodzinnym „Nasz Dom” pozwala na zapewnienie odpowiednich standardów opieki, wychowania oraz terapii dzieci i młodzieży korzystających aktualnie, jak i w przyszłości z pomocy placówki zgodnie z przepisami prawnymi w obszarze pomocy społecznej (Rozporządzenie MPS z dn. 14.02.2005 w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych).

 

Lata realizacji: 2006-2007
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, Priorytet III, Podziałanie 3.3.1 oraz budżet państwa.
Wartość całkowita: 2 069 086,00 PLN
Dofinansowanie UE: 1 450 601,56 PLN
 

Budynek przy ul. Proletariackiej 21 w BiałymstokuBudynek przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Nurkowski 14.01.2010, 13:48
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku


Budowa sal sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku


Przebudowa drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku


Poprawa jakości wody


Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców 


Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej 2005-2006


Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w Województwie Podlaskim 


Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - etap I


Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku


Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków


Budowa głównych ulic na osiedlu Bacieczki w Białymstoku


Przebudowa nawierzchni ul. Elewatorskiej


Budowa tunelu na przedłużeniu ul. ks. J. Popiełuszki wraz z układem drogowym wokół tunelu


Przebudowa ul. Popiełuszki, modernizacja i budowa nowego odcinka ul. Hetmańskiej


Budowa skrzyżowania ulic Baranowickiej i Plażowej


Zakup nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla białostockiej Straży Pożarnej


Przygotowanie gmin do efektywnego wykorzystania środków pomocowych UE


Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej 2004-2005


Szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych


Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic

Słowa kluczowe:projekty UE