A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Południowy-wschód (Lublin, Białowieża)

 


1. POM Białostoczek

Prowincjonalny Ośrodek Muzyczny – prywatne muzeum tradycyjnych instrumentów Podlasia, z oryginalną szafa grającą oraz instrumentami podarowanymi z różnych zakątków świata. Można też obejrzeć pokoje typowe dla XIX w. dworku polskiego, a po zwiedzaniu ogrzać się przy ognisku w parku okalającym dworek.

 


2. Zwierki

Wieś szczególnie ważna dla prawosławnych; stąd pochodził św. Gabriel zwany Zabłudowskim i tu wybudowano prawosławny klasztor „Żeński Monaster Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy” oraz cerkiew, w której docelowo mają spocząć relikwie Świętego.

 


3. Zabłudów

Miasto lokowane w 1553 na prawie magdeburskim, własność Chodkiewiczów, następnie Radziwiłłów. W XVI wieku ośrodek reformacji. W XVI wieku zaczęło się osadnictwo Żydów, którzy pod koniec XIX wieku stanowili około 60 procent ludności miasta. Społeczność ta została zgładzona podczas okupacji niemieckiej Podczas wojny miasto zniszczono w 50 procentach. 24 czerwca 1941 r. spalono m.in. najcenniejszy zabytek Zabłudowa - unikatową wielką drewnianą synagogę z 1646 r. W roku 1965 w mieście miał miejsce tak zwany cud zabłudowski – w połowie maja po mieście rozeszła się informacja, że młoda dziewczynka Jadwiga Jakubowska miała widzenie Matki Boskiej. W mieście zdarzyła się seria niewyjaśnionych zjawisk. Cud zabłudowski nigdy nie został przez kościół katolicki uznany.
Warto zobaczyć:

 • kwadratowy rynek z XVI w.
 • kościół parafialny świętych Piotra i Pawła - położony przy rynku klasycystyczny kościół wybudowany w latach 1805-1840, kopia katedry wileńskiej
 • cerkiew parafialna Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny - usytuowana po przeciwnej do kościoła stronie rynku, wybudowana w latach 1847-1855, z elementami architektury ruskiej
 • kaplica św. Marii Magdaleny - usytuowana na cmentarzu katolicko-prawosławnym, pierwotnie grekokatolicka, obecnie rzymskokatolicka, barokowa, wymurowana w II poł. XVIII w.
 • kaplica św. Rocha - klasycystyczna kaplica wymurowana w 1850 r.
 • pozostałości zespołu dworskiego - park krajobrazowy z 2 poł. XIX w.
 • Cmentarz żydowski - mieszczący się za Zabłudowem. Zabytkowe nagrobki, oraz grobowiec rabina. Ekshumacja nie została przeprowadzona, więc nie ma na nim ciał zmarłych. Został przeniesiony w inne miejsce, gdyż mieścił się we współczesnym centrum miasta.

 


4. Kraina Otwartych Okiennic

 

Kraina Otwartych Okiennic to trzy unikatowe pod względem architektonicznym wsie: Trześcianka Soce i Puchły położone w dolinie Narwi i jej dopływu-Rudni. Specyfiką zabudowań jest bogata dekoracja snycerska w formie nad- i podokienników, okiennic, wiatrownic, narożników, a także dekoracyjnego zdobienia elewacji i szczytów. Ornamentyka ta niespotykana w innych regionach Polski nawiązuje do zdobnictwa stosowanego w rosyjskim budownictwie ludowym. Otwarte okiennice są bowiem elementem większego projektu, jakim jest Podlaski Szlak Bociani i są zamiarem ocalenia dawnego budownictwa drewnianego, zdobnictwa, a także tradycji i obrzędów ludów pogranicza.

 


5. Podlaski Szlak Bociani

 

Szlak łączy cztery parki narodowe Województwa Podlaskiego: Białowieski, Narwiański, biebrzański i Wigierski. Głównym celem utworzenia szlaku było poznanie zwyczajów bociana białego. Podlaski Szlak Bociani należy do środkowo-wschodnioeuropejskiej sieci Greenways i jest szlakiem rowerowym.

 


6. Haćki

 

Wieś powstała około 1536 r. Jej okolice stanowią unikatowy obszar pod względem przyrodniczym (pagórki kemowe porośnięte murawami kserotermicznymi) i archeologicznym (grodzisko, kurhan i osady otwarte z okresu od wczesnej epoki żelaza po wczesne średniowiecze). Tę piękną miejscowość otaczają pagórki oraz inne ciekawe formy terenu

 


7. Rajsk

 

Pierwsze wzmianki o wsi i parafii pochodzą z roku 1570. W 1942 r., w czasie okupacji niemieckiej w Polsce, w odwecie za ostrzelanie przez partyzantkę sowiecką niemieckiego samochodu osobowego nieopodal wsi, Niemcy dokonali pacyfikacji Rajska zabijając na miejscu 142 osoby, a wieś została spalona. W latach 60. XX w. w pobliżu wsi odkryto złoża metali, m.in. uranu. Warto zobaczyć tu drewnianą zabudowę wsi oraz cerkiew prawosławną pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła z 1925 r.

 


8. Narew

 

Prawami miejskimi Narew cieszyła się od 1514 do 1938 roku.

 


9. Bielsk Podlaski

 

Z latopisu halicko-wołyńskiego z roku 1253 pochodzi pierwsza wzmianka o Bielsku. Prawa miejskie magdeburskiego miejscowość otrzymała w roku 1495 z rąk Aleksandra Jagiellończyka. Obecnie Bielsk Podlaski jest czwartym co do wielkości miastem województwa podlaskiego.
Warto zobaczyć:

 • Grodzisko średniowieczne (XIII w.) zwane Górą Zamkową bądź Łysą Górką. Na tej górze zamkowej znajdował się zamek, w którym pierwotnie planowano podpisanie unii zwanej później unią lubelską, ale zamek uległ spaleniu przez uderzenie pioruna
 • Ratusz późnobarokowy z II poł. XVIII w.)
 • Kościół NMP z góry Karmel z 1641 r., późnobarokowy, przebudowany po pożarze w 1784 (po powstaniu listopadowym przekształcony na cerkiew, ponownie kościół od 1921)
 • Klasztor karmelitów trzewiczkowych z 1641, barokowy
 • Bazylika Narodzenia NMP i św. Mikołaja, klasycystyczna. O której pierwsze wzmianki pochodzą z XV w.
 • Drewniana Cerkiew Narodzenia NMP tzw. Zamkowa
 • Drewniana katedra prawosławna (do 1839 unicka) Zmartwychwstania Pańskiego na Hołowiesku (ok. 1716, wzmiankowana w innym miejscu w 1377
 • Drewniana pounicka cerkiew św. Michała (zbudowana w 1789, wieża z 1914)
 • Drewniana cerkiew (w latach 1596-1839 unicka) św. Trójcy (przełom XVIII i XIX wieku), ufundowana pierwotnie przez królową Bonę
 • Cmentarz żydowski z nagrobkami pochodzącymi z okresu od 1850 r.
 • Urbanistyczny układ miejski z XV wieku
 • Park przy dawnym dworze w Hołowiesku

 


10. Orla

 

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z roku 1529. Orla stanowiła ośrodek dóbr Radziwiłłów. Do roku 1941 ponad 90% mieszkańców stanowiła ludność żydowska, wymordowana następnie przez Niemców podczas Holocaustu. Obecnie większość mieszkańców jest wyznania prawosławnego. W 2009 roku w gminie wprowadzono język białoruski jako język pomocniczy.
W najbliższym czasie w Orli powstanie fabryka płyt drzewnych szwedzkiego koncernu Ikea. Na 100 hektarach gruntów ma powstać 8 hal produkcyjnych. Zakład ma dać 2 tysiące miejsc pracy oraz drugie tyle w firmach z nim kooperujących.
Warto zobaczyć:

 • synagoga w Orli - murowana z 2 poł. XVIII w. w stylu barokowym. Na ścianie wschodniej zachowana wnęka po Aron ha-Kodesz, czyli szafie na świętą ksień Torę.
 • kirkut żydowski z XVIII w.
 • drewniana cerkiew pounicka św. Michała Archanioła z 1797 r. z drewnianą dzwonnicą z
 • 1874 (cerkiew po rozebraniu została zrekonstruowana w 1981 r.)
 • unicki cmentarz z XVIII w z prawosławną cerkwią cmentarną św. św. Cyryla i Metodego z 1870
 • na terenie Orli działalność duszpasterską prowadzi również Kościół Chrześcijan Baptystów
 • do Orli przyjeżdżają ludzie szukający pomocy u tzw. „babek” zamawiających modlitwą choroby

 


11. Hajnówka

 

Miasto nazywane „bramą do Puszczy Białowieskiej”. Pierwsze wzmianki o Hajnówce pochodzą z XVIII w., kiedy to w uroczysku Skarbosławka osadzono jako królewskiego strażnika człowieka imieniem Heyna (lub Hayno) – z pochodzenia prawdopodobnie Niemca. Prawa miejskie uzyskała w 1951 r.
Warto obejrzeć:

 • drewniana cerkiew z 1848 r. na uroczysku Krynoczka
 • "Dom Leśnika" im. J. Piłsudskiego z 1935 r. w stylu modernistycznym (potem kino, obecnie obiekt handlowy)
 • replika stacyjki kolejki leśnej z 1936 r. na terenie bazy kolejki wąskotorowej
 • Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego(1955-1965) z mozaiką z 1977 r.

 


12. Białowieża

 

Miejscowość kojarząca się z pierwotną puszczą oraz żubrami, siedziba najstarszego w Polsce Białowieskiego Parku Narodowego.
Poza turystyką pieszą w okolicy istnieje też możliwość uprawiania turystyki rowerowej, konnej i wodnej (spływy kajakowe). W Białowieży (w Parku Pałacowym) znajduje się Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego im. prof. J. Miklaszewskiego, dworek gubernatora grodzieńskiego (obecnie siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN). Istnieją tu też budowle wzniesione za cara Aleksandra III, a mianowicie stajnie, Dom Marszałkowski (obecnie siedziba Białowieskiego Parku Narodowego i Instytutu Badawczego Leśnictwa) oraz cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy. Znajduje się tu też kościół rzymskokatolicki Świętej Teresy z kaplicą św. Huberta - patrona myśliwych. W zachodniej części Białowieży zlokalizowany jest niewielki skansen budownictwa drewnianego z dwoma wiatrakami. Najbardziej na południe wysunięty jest dawny (nieczynny) carski dworzec kolejowy - Białowieża Towarowa (obecnie Restauracja Carska).

Z Białowieży blisko jest do Rezerwatu Pokazowego Zwierząt, gdzie można obejrzeć żubry oraz inne zwierzęta żyjące w puszczy oraz wejść na szlak z kładkami „Żebra żubra”, do „Miejsca Mocy” i Dębów Królewskich.

 


13. Zbiornik wodny Siemianówka

 

Jest jednym z największych jezior zaporowych w Polsce i powstał w wyniku spiętrzenia wód górnej Narwi w okolicy wsi Bondary. Jest większy od jeziora Wigry - ma powierzchnię ponad 32 km kw. Położony jest on w najczystszym zakątku Polski, na obrzeżu Puszczy Białowieskiej, na terenie gmin Narewka i Michałowo.
Budowa tego zbiornika trwała 18 lat, w tym czasie wysiedlono 289 gospodarstw położonych w 8 wsiach, a 5 wsi zlikwidowano całkowicie i tereny te znalazły się pod wodą. Mieszkańcy zostali przesiedleni do nowo zbudowanych osiedli w Michałowie i Bondarach. Proces wypełniania zbiornika wodą odbywał się stopniowo i trwał 5 lat. Zalew podzielony jest na basen główny, który stale jest wypełniony wodą, oraz basen wschodni wypełniany wodą okresowo. Obydwa rozdziela nasyp kolejowy, po którym biegną tory kolejowe. Linia ta prowadzi wprost na Białoruś - w miejscu tym położony jest szeroki tor charakterystyczny dla terenów byłego Związku Radzieckiego. Na zaporze czołowej funkcjonuje elektrownia wodna o mocy 165 kW.
Warto:

 • skorzystać z rejsów wycieczkowych statkami "Dzika Ola" na 7 pasażerów i "Igor" na 20 pasażerów,
 • wypożyczyć kajaki i rowery wodne,
 • zwiedzić teren na rowerze lub pieszo,
 • wędkować (zezwolenie płatne),
 • obserwować ptaki (wieże widokowe),
 • skorzystać z kwater agroturystycznych,
 • żeglować i wziąć udział w Regatach o Puchar Żubra,
 • plażować i wypoczywać.

www.siemianowka.pl

 

Last Modification:Kamil Waligóra 04.08.2010, 13:40
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
See on the map

Service Touristic on Maps Portal Białystok