A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Lasy
Utworzony przez: Elżbieta Kuptel 13.01.2010, 10:42

    Definicje lasu w zależności od dziedziny nauki czy też ich twórców często znacznie różnią się między sobą, w polskim systemie norm prawnych jednak las będąc przedmiotem w całości mu poświęconej ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U. 2005 r. Nr 45 poz. 435 z późniejszymi zmianami) jest definiowany w następujący sposób:
 

Lasem jest grunt:

1. o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi)-drzewami i krzewami oraz runem leśnym-lub przejściowo jej pozbawiony:

  • przeznaczony do produkcji leśnej lub
  • stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
  • wpisany do rejestru zabytków

2. związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.
 

Lesistość Białegostoku na tle kraju


    Wg danych GUS na koniec 2008 roku lesistość (procentowe pokrycie lasem danego obszaru w stosunku do jego całkowitej powierzchni) Polski wynosi 29,5%. Lesistość województwa podlaskiego natomiast kształtuje się na poziomie nieco wyższym od krajowego (30,7 %), co daje mu 7 miejsce wśród wszystkich 16 województw. Warto wspomnieć również, że najbardziej „leśnym” regionem naszego kraju jest województwo Lubuskie (50,5 %), zaś najmniej-Łódzkie (21,1 %).
    Miasta natomiast przede wszystkim z uwagi na dużą gęstość zaludnienia i zabudowy charakteryzują się stosunkowo niskim pokryciem ich powierzchni lasami. Lasy w granicach administracyjnych miasta Białegostoku zajmują aktualnie areał ok. 1756 ha stanowiąc 17,2 % jego całkowitej powierzchni co pod tym względem plasuje nasze miasto na 5 miejscu wśród największych miast Polski. Bardziej „zalesione” są jedynie Katowice (38 %), Bydgoszcz (30 %), Toruń (22,9 %) i Gdańsk (17,6 %).
 

Lasy Białegostoku


    Wśród lasów miejskich w Białymstoku zdecydowanie dominują lasy Skarbu Państwa znajdujące się w zarządzie jednostki Lasów Państwowych - Nadleśnictwa „Dojlidy” w Białymstoku stanowiąc 82,65 % wszystkich lasów na terenie miasta. Analogicznie lasy komunalne będące własnością Gminy Białystok stanowią jedynie 10,13 %, a lasy w rękach „prywatnych” (osób fizycznych i prawnych) – 7,21 %. Warto podkreślić, iż nadzór nad gospodarką leśną w lasach obu ostatnich kategorii (niestanowiących własności Skarbu Państwa) sprawuje Nadleśnictwo „Dojlidy” w Białymstoku na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Białegostoku, a Nadleśniczym wspomnianego Nadleśnictwa „Dojlidy” zawartym zgodnie z przepisami ustawy o lasach. Nadzór ten polega na wykonywaniu określonych zadań z zakresu gospodarki leśnej powierzonych w drodze zawartego porozumienia.
    Lasy w Białymstoku porastają przede wszystkim obrzeża miasta. Największymi zwartymi kompleksami są: „Las Solnicki” leżący w sąsiedztwie lotniska na południu miasta wielkości ok. 700 ha oraz „Las Pietrasze” wraz z „Lasem Wesołowskim” o powierzchni ok. 600 ha leżący na przeciwległych, północnych krańcach miasta. Kompleksy te są własnością Skarbu Państwa i zarządza nimi wyżej wspomniane Nadleśnictwo „Dojlidy”. Do lasów Skarbu Państwa należy jeszcze jeden mniejszy kompleks o charakterze podmokłym, położony na wschodnim krańcu miasta – „Las Bagno” (ok. 70 ha). Lasy komunalne są skupione głównie w dwóch kompleksach: lasy zlokalizowane w pobliżu centrum miasta w okolicach Parku Zwierzynieckiego wraz z rezerwatem przyrody „Las Zwierzyniecki” (ok. 70 ha) oraz lasy leżące w okolicach Stawów Dojlidzkich (ok. 40 ha) administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku. Pozostałe lasy gminne są skupione w niewielkich kompleksach, głównie na osiedlu Jaroszówka. Z większych kompleksów leśnych Białegostoku należy jeszcze wymienić „Las Bacieczkowski” o powierzchni ok. 30 ha leżący w zachodniej części miasta należący w przeważającej części do osób fizycznych. Pozostałe lasy, głównie „prywatne” są rozrzucone po całej powierzchni miasta w postaci niewielkich kompleksów, często o powierzchni poniżej 1 ha.
    Lasy Białegostoku to w przeważającej części bory świeże (Bśw) i bory mieszane świeże (BMśw) z dominacją sosny zwyczajnej. Natomiast wiek większości drzewostanów mieści się w granicach 20-60 lat (II i III klasa wieku)
     Wszystkie lasy Skarbu Państwa na terenie Białegostoku zostały uznane za lasy ochronne w granicach administracyjnych miast pow. 50.000 mieszkańców. Dominującą funkcją całości lasów białostockich jest funkcja obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych, a gospodarka leśna jest oparta głównie na przeprowadzaniu niezbędnych zabiegów ochronnych oraz pielęgnacyjnych.
 

Słowa kluczowe:las
Ostatnia modyfikacja: Elżbieta Kuptel 13.01.2010, 10:44
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość