A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku – I etap

okres realizacji: 2008-2010
 

Koszt inwestycji - cz.1, cz.2, cz.3 (PLN) - 58,4 mln

 

CZĘŚĆ I

Wartość robót budowlano-montażowych (cz.1) - 38,9 mln 

 

 

W ramach prowadzonych robót przewidziana jest budowa:
- dwóch jezdni ulicy Wiejskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Krętą i Świerkową do skrzyżowania z ulicami Kopernika i Zwierzyniecką
- dwóch jezdni ulicy Mazowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Kopernika i Zwierzyniecką do skrzyżowania z ulicą Cieszyńską
- dwóch jezdni ulicy Kard. S. Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Młynową do skrzyżowania z ulicą Mazowiecką
- budowa jezdni ulicy Waszyngtona na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mazowiecką do skrzyżowania z ulicą Wesołą

 ulica Wiejska widziana ze strony Kawaleryjskiej w kierunku Centrum

 

skrzyżowania nowego przebiegu ulicy Mazowieckiej z Wyszyńskiego, Zwierzyniecka i Kopernika

 

Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji obejmuje:
- roboty drogowe obejmujące budowę i przebudowę nawierzchni jezdni wymienionych ulic, roboty drogowe obejmują także modernizację wlotów ulic bocznych, budowę nawierzchni wjazdów bramowych, parkingów, ścieżki rowerowej, chodników oraz chodników o konstrukcji wzmocnionej
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach przenoszących największe potoki ruchu
- przebudowę wlotów ulic bocznych w zakresie wynikającym ze zmiany geometrii skrzyżowań oraz z powodu wymogów technicznych (konieczność dowiązania pod względem wysokościowym i sytuacyjnym)
- wykonanie elementów inżynierii ruchu i uspokojenia ruchu (urządzenie pasa dzielącego i wysepek kanalizujących ruch na skrzyżowaniach, zastosowanie elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu – barier łańcuchowych oraz barier z siatki, pylonów ostrzegawczych)
- przebudowę elementów sieci energetycznej oraz oświetlenia ulicznego
- wykonanie instalacji elektrycznych związanych z doprowadzeniem zasilania dla sygnalizacji świetlnej
- wykonanie kanalizacji teletechnicznej – dla potrzeb monitoringu miejskiego
- budowę i przebudowę fragmentów kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji oraz wpustów ulicznych i przykanalików
- przebudowę elementów sieci gazowej
- przebudowę elementów sieci ciepłowniczej
- przebudowę odcinków sieci telefonicznej kolidujących z projektowaną inwestycją
- urządzenie zieleńców oraz wykonanie nasadzeń zieleni w granicach pasa drogowego
Realizacja projektowanych elementów zagospodarowania terenu będzie poprzedzona usunięciem części istniejącego drzewostanu kolidującego z realizacją układu drogowego bądź z budową i przebudową sieci technicznego uzbrojenia terenu. Do usunięcia przewidziano również drzewa chore i znajdujące się w złym stanie technicznym.

 

 

CZĘŚĆ II

Wartość robót budowlano-montażowych (cz.2 i cz.3) - 19,5 mln 

 


 

Projekt obejmuje swoim zakresem następujące ulice:
- ulicę Kalinowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą  Kard. S. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Grochową
- ulicę Młynową na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kard.  S. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Piękną
- ulicę Cieszyńską na odcinku od skrzyżowania z ulicą  Mazowiecką do skrzyżowania z ulicą Młynową
- ulicę Kijowską na odcinku od skrzyżowania z ulicą  Kalinowskiego do skrzyżowania z ulicą Młynową
- ulicę Marjańskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą   Piękną do Placu Uniwersyteckiego
- ulicę Odeską na odcinku od skrzyżowania z ulicą  Młynową do opery oraz na odcinku od opery do skrzyżowania z ulicą Kalinowskiego

 

układ drogowy wokół opery

 

Przedmiotem niniejszego opracowania są roboty drogowe w następującym zakresie:
- wykonanie nawierzchni jezdni ulic objętych zakresem opracowania oraz nawierzchni jezdni na
wlotach ulic bocznych w zakresie prowadzenia robót drogowych,
- wjazdy na posesje przyległe do projektowanych ulic i na wlotach ulic bocznych,
- obustronne chodniki wzdłuż projektowanych ulic oraz wlotów ulic bocznych.
- jednostronna ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Kalinowskiego
- zatoki autobusowe (dotyczy ulicy Kalinowskiego)
- parkingi w granicach pasa drogowego oraz parking wydzielony
- urządzenie zieleńców i wykonanie nasadzeń zieleni

 

Budowa ul. Kalinowskiego od ul. Grochowej do ul. Kard. St. Wyszyńskiego i ul. Krakowskiej od ul. Kalinowskiego do ul. Brukowej

 

 • Podpisanie umowy z wykonawcą - 15 marca 2010r.

 • Wykonawca - UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S.A.
  w Łomży

 • Wartość robót - 8 221 745,13 zł brutto.

 • Termin wykonania - 15.11.2010r

 

Parametry:

 

 • 1 jezdnia po 2 pasy ruchu

 • obustronne chodniki

 • ścieżka rowerowa

 • parkingi

 • oświetlenie

 • infrastruktura techniczna

 

 

Budowa ulic: Młynowej od ul. Pięknej do ul. Kard. St. Wyszyńskiego, Kijowskiej od ul. Kalinowskiego do ul. Legionowej, ul. Marjańskiego od Placu Uniwersyteckiego do ul. Pięknej, ul. Odeskiej, ul. Cieszyńskiej od ul. Młynowej do ul. Bema, ul. Pięknej od ul. Młynowej do ul. Legionowej

 

 • Podpisanie umowy z wykonawcą - 16 marca 2010r.

 • Wykonawca – Konsorcjum firm:

„BRUX” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

„LUIDAS” z siedzibą w Wilnie

 • Wartość robót – 11 320 545,94 zł brutto

 • Termin wykonania - 15.11.2010r.

 

Parametry:

 

 • 1 jezdnia po 2 pasy ruchu

 • obustronne chodniki

 • parkingi

 • oświetlenie

 • infrastruktura techniczna

 

 

 

Fotorelacja

KalinowskiegoMarjańskiegoMazowiecka

Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Składowa 11

zobacz na mapie

tel. 85 869 67 00

din@um.bialystok.pl

Wizualizacje

Pogodna/ Wiejska
 
Wiejska przed Kopernika
 
Kopernika/ Zwierzyniecka
 
Mazowiecka/ Waszyngtona
 
Mazowiecka/ Kijowska
 
Legionowa/ Piękna
 
Grochowa/ Kalinowskiego
 
Kalinowskiego/ Kijowska
 
Wyszyńskiego/ Kalinowskiego
 
na pierwszym planie Młynowa, po prawej Cieszyńska, po lewej Kijowska, w tle Mazowiecka
Mapa utrudnień ruchu >>

Narzędzie do zgłaszania uwag >> Kamery monitoringu  >>

 

Inne projekty

Przebudowa ulicy Lipowej

 

Infrastruktura SSE i BPN-T

 

Oliwkowa, Berlinga, Świętokrzyska

 

ulice w centrum

 

Piłsudskiego / Sienkiewicza

 


Maczka

 

Andersa

 

Piastowska