A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Jak załatwić sprawę?Strefa Płatnego Parkowania (SPP) - jak załatwić sprawę

 

Wydanie abonamentu mieszkańca stref płatnego parkowaniaWymagane dokumenty:

  1. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodu tożsamości z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały;
  2. dowód rejestracyjny pojazdu;
  3. w przypadku gdy użytkownikiem pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingowej lub kredytowej jest osoba zameldowana na pobyt stały w granicach SPP,  do wniosku należy dołączyć dodatkowo umowę leasingową lub kredytową.

UWAGA: Abonament mieszkańca upoważnia do nieograniczonego postoju wyłącznie w pasie drogowym ulicy wskazanej w abonamencie, przy której jest zameldowany mieszkaniec; w wyjątkowych sytuacjach na wniosek zainteresowanego, w abonamencie może być wpisana ulica sąsiednia (przyległa) do ulicy zameldowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w  Białymstoku ul. Składowa 11, w godzinach od 7:30 do 18:00. tel. 085 869 67 22. 085 869 67 70.

Opłaty:

Koszt miesięcznego abonamentu-5 zł, półrocznego-25 zł, rocznego-45 zł. (Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/158/2003 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 1 grudnia 2003  r.) stawki opłat

Termin i sposób załatwienia:

Na miejscu

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVI/158/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003r. Nr 121, poz. 2241 ze zm.)

 

Wydanie abonamentu zwykłego

 

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek;
  2. dowód rejestracyjny.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w  Białymstoku ul. Składowa 11, w godzinach od 7:30 do 18:00. tel. 085 869 67 22. 085 869 67 70.

Opłaty:

Koszt miesięcznego abonamentu-120 zł,kwartalnego-300 zł, półrocznego-500 zł, rocznego-800 zł. (Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/158/2003 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 1 grudnia 2003  r.) stawki opłat

Termin i sposób załatwienia:

Na miejscu

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVI/158/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003r. Nr 121, poz. 2241 ze zm.)


Wydanie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej

 

Wymagane dokumenty:

 

1)      Kartę parkingową wydaje się  osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

a)      orzeczenia o niepełnosprawności,

b)   orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

c)   orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień – wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art.6b ust.3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92 ze zm.).

2)      Ponadto osoba składająca wniosek o wydanie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej powinna okazać dowód osobisty oraz dostarczyć:

a)      fotografię,

b)      dowód wpłaty.

Kartę parkingową osoby niepełnosprawnej  wydaje się bezterminowo lub z terminem wynikającym z orzeczenia.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w  Białymstoku ul. Składowa 11, w godzinach od 7:30 do 18:00. tel. 085 869 67 22. 085 869 67 70.

Opłaty:

Koszt karty parkingowej osoby niepełnosprawnej – 25 zł  

Termin i sposób załatwienia:

Na miejscu, po złożeniu pisemnego wniosku oraz uiszczeniu stosownej opłaty.

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),

 

Zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego - "koperty"

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek oraz 1 mapkę sytuacyjną z proponowaną lokalizacją "koperty".

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w  Białymstoku ul. Składowa 11, w godzinach od 7:30 do 18:00. tel. 085 869 67 22. 085 869 67 70.

Opłaty:

Miesięczny koszt – 500 zł, kwartalny-1.300 zł, półroczny-2.000 zł, roczny-3.700 zł (Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/158/2003 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 1 grudnia 2003 r.) stawki opłat

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie, nie później jedna,k niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

- Uchwała Nr XVI/158/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003r. Nr 121, poz. 2241 ze zm.)

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: Dariusz Korolczuk 28.01.2010, 09:23
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe
 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Składowa 11
15-399 Białystok

zobacz adres na mapie Google

bspp@um.bialystok.pl
tel.:
85 869 67 22,

         85 869 67 70

         85 869 67 16

         85 869 67 19

         85 869 67 13
fax.   85 869 67 14