A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Minister Edukacji Narodowej

 

 

Niedawno minęło 10 lat, odkąd samorządy terytorialne przejęły całość zadań związanych z edukacją, stając się organami prowadzącymi dla wszystkich szkół i placówek oświatowych w Polsce.

Ostatni rok obfitował w bardzo ważne i potrzebne zmiany w polskiej edukacji: wprowadzono nową podstawę programową, rozpoczęto proces obniżania wieku szkolnego i powszechnienia wychowania przedszkolnego. Wszystkie te zmiany mają ogromne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego - otrzymują one nowe prawa, ale i obowiązki.

Od 1 września 2009 roku dzieci pięcioletnie otrzymały prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. Jednostki samorządu terytorialnego, dla których zapewnienie warunków realizacji przygotowania przedszkolnego jest zadaniem własnym, nie mogą odmówić objęcia dziecka pięcioletniego edukacją przedszkolną. Natomiast od 1 września 2011 roku wprowadzony zostanie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich.

Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie nowej podstawy programowej, która polega na dostosowaniu celów i treści kształcenia do zmieniającej się rzeczywistości. Reforma będzie wprowadzana stopniowo, rok po roku. W roku szkolnym 2009/2010 obejmuje przedszkola, pierwsze klasy szkół podstawowych oraz pierwsze klasy gimnazjów. W przyszłym roku szkolnym obejmie klasy drugie szkół podstawowych i gimnazjów, w następnych latach – kolejne klasy.

Reforma zakłada także zwiększenie autonomii szkół - przywróciliśmy nauczycielom prawo do swobodnego wyboru programów, podręczników i środków dydaktycznych.

Gdy dziesięć lat temu startowała reforma edukacji, decyzje zakładania i prowadzenia szkół powierzono samorządom, a kurator oświaty miał je w tym wspomagać. Było to konieczne w okresie transformacji, gdy wprowadzano gimnazjum czy skracano naukę w szkołach podstawowych i liceach. Obecna reforma ma na celu uwolnienie od nadmiaru biurokracji. Kurator nie musi już współdecydować o sieci szkół, o likwidacji szkoły czy przeniesieniu kształcenia w określonym zawodzie do innej szkoły. Uwalnia to czas i energię wizytatorów na najważniejsze zadanie, jakim jest nadzór pedagogiczny, który ma jak najlepiej służyć podnoszeniu jakości edukacji.

Chcąc zapewnić nowoczesne wyposażenie szkół oraz dobre warunki do rozwoju fizycznego uczniów, rząd stworzył program Radosna szkoła. Program zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw. Do 2014 roku organy prowadzące szkoły będą otrzymywać na ten cel wsparcie i place zabaw będą owstawać sukcesywnie. Decentralizacja zadań oznacza większą odpowiedzialność samorządów za politykę edukacyjną. Wójt, burmistrz, prezydent, starosta i marszałek mają przedstawiać co roku radzie gminy, powiatu, sejmikowi województwa informację o realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów. Oby te informacje, dla jak największej liczby samorządów, były powodem do dumy.


Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej

 

Ostatnia modyfikacja: Roman Tatarzyński 25.01.2010, 10:50
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość