A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Kompetencje Prezydenta

 

Prezydent Miasta, zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, jest organem wykonawczym samorządu gminy.

 

Do jego zadań należy:

  • przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Rady

  • zbieranie danych i analizowanie zjawisk we wszystkich istotnych dziedzinach funkcjonowania miasta, w tym również w dziedzinach podległych administracji rządowej oraz składanie Radzie sprawozdań wraz z wnioskami

  • gospodarowanie mieniem komunalnym;

  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;

  • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta nie posiadających osobowości prawnej do zarządzania mieniem tych jednostek oraz wyrażenie zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres stałych umocowań;

  • wykonywanie zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw;

  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa do kompetencji Prezydenta

Ostatnia modyfikacja: Kamil Waligóra 31.08.2010, 12:31
Dane kontaktowe

Kancelaria
Prezydenta Miasta

 

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel. 85 869 6256

      85 869 6251

mail: prezydent@um.bialystok.pl

Jak spotkać się z Prezydentem?

Prezydent przyjmuje interesantów we wtorki. Aby umówić spotkanie należy skontaktować się z sekretariatem:

 

Prezydent Miasta
Tadeusz Truskolaski

85 869-6002

85 869-6265

prezydent@um.bialystok.pl


W przypadku spraw należących do kompetencji zastępców Prezydenta Miasta, prosimy o kontakt z odpowiednimi sekretariatami:

 

Adam Poliński

Andrzej Meyer

85 869-6005
sekretariat2@um.bialystok.pl

 

 

Aleksander Sosna

Renata Przygodzka

85 869-6008
sekretariat3@um.bialystok.pl